EF SEB LU logo

Cenik

Cenik Centralne ekonomske knjižnice v študijskem letu 2022/2023

Storitev Cena (v EUR)
   
Članarina, zamudnine, opomini in izgube gradiva
Članarina
Študentje Univerze v Ljubljani s statusom (plačano ob vpisu) 16,70
Študentje Univerze v Ljubljani brez statusa - 1 leto (plačilo v knjižnici) 16,70
  - polletna članarina 8,35
  - četrtletna članarina 4,20
  - mesečna članarina 1,40
Študentje drugih univerz s statusom (plačilo v knjižnici) 20,00
Fizične osebe 30,00
  - polletna članarina 15,00
  - četrtletna članarina 7,50
  - mesečna članarina 2,50
Dijaki nad 18 let 16,70
Osebe do 18 let in brezposelni *** brezplačno
Zamudnina (enota na dan)  
Pri izposoji v čitalnico 6,50
Pri izposoji na dom 0,30
Opomin  
Prvi opomin 0,85
Drugi opomin 2,20
Tretji opomin 2,85
Izgubljeno gradivo  
Stroški nabave Cena gradiva
Stroški obdelave 6,50
Bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški
Dvojnik izkaznice  
Izdaja dvojnika 3,90
   
Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov  
izposoja enote knjižnega gradiva 8,25
članek poslan elektronsko 4,40
Iz slovenskih knjižnic  
izposoja enote knjižnega gradiva 8,25
članek 4,40
članek poslan elektronsko 4,40
Iz tujine  
knjiga 20,00
članek poslan elektronsko 15,00
   
INFORMACIJSKE IN SVETOVALNE STORITVE
Informacijske storitve 27,20 / uro
Priprava, vnos in vodenje osebne bibliografije (brezplačno za zaposlene na matični članici UL) 33,80 / uro

***Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine (Ur.l. št 29/2003 - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic)

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006)

Cenik je bil potrjen na seji UO UL in velja do 30. 9. 2023.

Splošne informacije

Poletni delovni čas

  • 3. 7. – 21. 7. od 8.00 do 17.00
  • 24. 7. – 1. 9. od 8.00 do 15.00 (ob sredah do 17.00)
  • 4. 9. – 29. 9. od 8.00 do 17.00
Na vrh strani