EF FELU logo

Cenik

Cenik Centralne ekonomske knjižnice v študijskem letu 2017/2018

Iz slovenskih knjižnic (povečano za poštnino)  
Storitev Cena (v EUR)
   
Članarina, zamudnine, opomini in izgube gradiva
Letna članarina
Študentje Univerze v Ljubljani s statusom (plačano ob vpisu) 15,27
Študentje Univerze v Ljubljani brez statusa - 1 leto (plačilo v knjižnici) 15,27
Študentje drugih univerz s statusom (plačilo v knjižnici) 20,00
Druge fizične osebe 28,00
Dijaki nad 18 let 15,27
Osebe do 18 let in brezposelni *** brezplačno
Zamudnina (enota na dan)  
Pri izposoji v čitalnico 5,92
Pri izposoji na dom 0,25
Opomin  
Prvi opomin 0,47
Drugi opomin 0,95
Tretji opomin 2,05
Izgubljeno gradivo  
Stroški nabave Cena gradiva
Stroški obdelave 5,92
Bančni stroški pri naročilu iz tujine 15,71
Dvojnik izkaznice  
Izdaja dvojnika 3,42
   
Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov  
Iz lastne knjižnice (povečano za poštnino)  
- izposoja enote knjižnega gradiva 7,41
- fotokopije - do 20 strani 4,92
- fotokopije - vsaka naslednja stran 0,09
- članek poslan elektronsko 3,94
- izposoja enote knjižnega gradiva cena dobavitelja + 5,67
- članek cena dobavitelja + 0,96
- članek poslan elektronsko cena dobavitelja
Iz tujine  
- knjige 20,00
- članek poslan elektronsko 15,00
   
Informacijske in svetovalne storitve
(ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)
Informacijske storitve 24,62 / uro + stroški
Priprava, vnos in vodenje osebne bibliografije (brezplačno za zaposlene na matični članici UL) 24,62 / uro + stroški

*** Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine
(Ur.l. št 29/2003 - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic)

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16.11.2006)

Cenik je bil potrjen na seji UO UL in velja do 30. 9. 2018.

Delo z uporabniki

Uradne ure

  • od ponedeljka do petka:
    od 8.00 do 20.00 ure
  • sobota:
    od 8.00 do 13.00 ure
  • nedelja:
    zaprto
Na vrh strani