E-revije

Legenda dostopnosti:

 • CEK: Dostop z računalnikov v CEK.
 • EF: Dostop z lokacij EF.
 • : dostop z računalnikov EF in z oddaljenega dostopa s prijavo
IME REVIJE OPIS DOSTOP
BANČNI VESTNIK
 • znanstveno-strokovna revija s področja bančništva in financ
 • izdaja jo Združenje bank Slovenije
 • indeksirana v bazi EconLit
 • dostopno z računalnikov CEK
CEK
BLOOMBERG ADRIA
 • mreža več platform za poslovne novice v jugovzhodni Evropi
 • Bloomberg News vsebine in izvirni članki avtorjev iz naše regije
 • dostopno z računalnikov v CEK (vprašajte izposojevalca)
CEK
DELO
 • slovenski dnevnik, ki izhaja od leta 1959
CEK
Denar
 • Slovenska strokovna revija o davkih
 • Dostopno z računalnikov v CEK (vprašajte izposojevalca)
CEK
Dnevnik
 • Slovenski dnevnik, ki izhaja od leta 1951
 • Dostopno z računalnikov v CEK (vprašajte izposojevalca)
CEK
ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW
 • Odprtodostopna revija s področja ekonomije in poslovnih ved
 • Izdaja jo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
The Economist EThe Economist
 • Tednik, ki izhaja v Londonu od leta 1843 v angleškem jeziku
 • Dostopen z lokacij EF in oddaljenega dostopa za študente EF
EKONOMSKI VJESNIK/ECONVIEWS
 • ekonomska in poslovna tematika
 • teksti s polnimi besedili v hrvaškem in angleškem jeziku
 • izdaja Ekonomska fakulteta v Osijeku
 • odprtodostopna revija
Financial Times Financial Times
 • Premium paket
 • Dostopen za študente EF s statusom v študijskem letu 2020/21
 • Za dostop si je potrebno urediti UL elektronski naslov
Harvard Business Review
 • revijo izdaja založba harvardske univerze
 • revija pokriva področja managementa in podjetništva
 • dostopno z računalnikov EF, od doma preko oddaljenega dostopa
IKS
 • Revija pokriva področja računovodstva, davkov in finance
 • dostopno z računalnikov EF, od doma preko oddaljenega dostopa
CEK
Podjetje in delo
 • Slovenska znanstvena in strokovna revija za gospodarsko pravo
 • Letno izide 8 številk
 • Dostopno za študente in osebje EF, ki so člani CEK
CEK
PRAVNA PRAKSA
 • Slovenska pravna revija
 • Članki, predstavitve in strokovni prispevki z vseh pravnih področji
 • Dostopno za študente in osebje EF, ki so člani CEK
CEK
PRIMORSKE NOVICE
 • splošno informativni dnevnik, ki pokriva primorsko regijo
CEK
SIR*IUS
 • revija, ki jo izdaja Slovenski inštitut za revizijo
 • revija pokriva področje teorije in prakse revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij
 • revija izhaja le v elektronski verziji
 • dostopno z računalnikov EF, od doma z oddaljenega dostopa
Svet Kapitala
 • Revija pokriva področja financ, prava, marketinga, prodaje in vodenja
 • Vsebine iz globalnega in slovenskega okolja
 • Dostopno z računalnikov v CEK (vprašajte izposojevalca)
CEK
logo Večer Večer
 • Splošni informativni dnevnik, ki podrobno pokriva severovzhodni del Slovenije
 • dostopno z računalnikov v CEK
CEK
Wall Street Journal
 • dnevni časopis s poudarkom na ekonomskih in poslovnih tematikah
 • časopis je bil prejemnik 37 Pulitzerjevih nagrad
 • dostopno z računalnikov EF, od doma preko oddaljenega dostopa
logo Revija ZPStest ZRevija ZPStest
 • revija, ki jo izdaja Zveza potrošnikov Slovenije, neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija za varstvo potrošnikov, od leta 1990
 • dostopno z računalnikov v CEK
CEK

Dodatne informacije

Na vrh strani