EF SEB LU logo

Informacijsko-dokumentacijski center

Specializirani informacijsko-dokumentacijski center za ekonomijo in poslovne vede že od leta 1979 vsebinsko obdeluje monografske publikacije in strokovne članke s področja ekonomije in poslovnih ved iz dokumentov, ki jih hrani Centralna ekonomska knjižnica.

Poleg lastne bibliografske podatkovne zbirke in kataloga nudi center tudi on-line dostop do številnih tujih in domačih informacijskih servisov s specializiranimi podatkovnimi zbirkami s polnimi besedili.

Storitve specializiranega centra

 • Retrospektivne poizvedbe na naročeno temo iz različnih virov podatkov.
 • Priprava in izvedba delavnic o načinih uporabe različnih virov informacij (podatkovnih zbirk, katalogov, priprave iskalnih strategij in profilov…).
 • Individualno strokovno svetovanje uporabnikom pri iskanju ustreznih informacij in s tem uvajanje uporabnikov v samostojno delo.
 • Priprava in/ali organizacija predstavitev podatkovnih zbirk.
 • Izdelava osebnih bibliografij raziskovalcev.
 • Ugotavljanje citiranosti posameznega avtorja ali raziskovalne skupine.

Bibliografska podatkovna zbirka COBISSCEKLJ vsebinsko pokriva naslednja področja:

 • Bančništvo
 • Demografija
 • Družbenoekonomski sistemi
 • Ekonometrija
 • Ekonomska politika
 • Ekonomska teorija
 • Finančni trgi
 • Gospodarsko pravo
 • Komercialno poslovanje
 • Matematika
 • Poslovni angleški, nemški, francoski in italijanski jezik
 • Poslovno komuniciranje
 • Računovodstvo
 • Transport
 • Mednarodne ekonomske integracije (EU, EFTA...)
 • Monetarna ekonomija
 • Narodno gospodarstvo
 • Notranja trgovina
 • Operacijsko raziskovanje
 • Organizacija in vodenje
 • Podjetništvo
 • Poslovne in javne finance
 • Poslovne informacije
 • Trženje
 • Turizem
 • Statistika
 • Zunanja trgovina
 • Ostalo

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani