Vpis in izposoja

Za redne in izredne študente dodiplomskih in podiplomskih programov Univerze v Ljubljani je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino po veljavnem ceniku. Član knjižnice lahko postane vsak, ki se predstavi z veljavnim osebnim dokumentom, podpiše pristopno izjavo in je pripravljen upoštevati Pravilnik o izposoji. To je lahko tudi pravna oseba. Vpis v knjižnico je potreben vsako študijsko leto. Zamudnine, opomine in druge storitve knjižnice določa cenik.

Na oddelku izposoje se nahaja obvezna študijska literatura, statistični letopisi in nekateri priročniki. Na dom ne izposojamo arhivskih izvodov, revij, diplomskih nalog, slovarjev, enciklopedij, statističnih publikacij in študijske literature, če sta v knjižnici le dva izvoda. V tem primeru lahko obiskovalci ob predložitvi osebnega dokumenta literaturo berejo le v čitalnici. Vse storitve Centralne ekonomske knjižnice lahko plačujete tudi preko POS terminala.

E-naročanje in pregled izposojenega gradiva

Uporabniki lahko rezervirajo ali naročijo gradivo neposredno iz kataloga, za kar potrebujejo uporabniško ime in geslo, ki ga dobijo ob vpisu. Hkrati je možen tudi pregled lastnega izposojenega gradiva oz. datuma, ko je treba izposojeno vrniti.

Splošne informacije

Delovni čas

  • Ponedeljek-petek:
    8h - 20h
  • Nočna čitalnica
    Ponedeljek-nedelja:
    6h do 24h
Na vrh strani