EF SEB LU logo

Finalist list

The future marketing tools

 • Vpliv programov zvestobe na vedenje porabnikov: primer podjetja Mercator, author:Vojnovič Vanja (mentor: prof.dr. Irena Vida)
 • Trženje na spletnih socialnih omrežjih na primeru Facebook-a, author: Urh Maja(mentor: mag. Gregor Pfajfar)
 • Strategija trženja podjetja Obleci.se na trgih nekdanje Jugoslavije, author: Čuk Jure (mentor: prof.dr. Maja Makovec Brenčič )

For finalists personal presentations in section The future marketing tools, clickhere

The companies' dependence on the environment

 • Analiza kulturnih razlik med japonskimi in ameriškimi turisti, author: Smrkolj Irena (mentor: prof.dr. Irena Vida)
 • Motivation for participation in special interest festivals, author: Kmiec Michal(mentor: Janne J. Liburd)
 • Ekonomska analiza okolja za gradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji, author: Jan Aleks (mentor: prof.dr. Nevenka Hrovatin )

For finalists personal presentations in section The companies' dependence on the environment, clickhere

How to successfully start and run a business?

 • Študija primera Eggotrip, authors: Aleksić Darija, Berger Luka , Černe Matej, Keber Sandi, Ketiš Aljaž
 • Družinsko podjetništvo: razvoj in preverba treh strukturnih modelov, author: Kalar Barbara (mentor: doc.dr. Igor Prodan)
 • Poslovni načrt Chiccorner.si, author: Plavčak Luka (mentor: mag. Rok Stritar)

For finalists personal presentations in section How to successfully start and run a business?, clickhere

Satisfied employees, successful company?

 • Dojemanje mladih managerjev o razlikah v načinu vodenja generacij x in y, author:Mihevc Alja (mentor: doc.dr. Miha Škerlavaj)
 • Motivacija za projektno timsko delo, author: Senegačnik Aleš (mentor: prof.dr. Zupan Nada)
 • Application of social network analysis in human resource managament, author:Kadoić Nikola (mentor: prof. Blaženka Divjak, PhD)

For finalists personal presentations in section Satisfied employees, successful company?, clickhere

Management in uncertain conditions

 • Ravnanje s škodnimi tveganji pri gospodarjenju z divjadjo v Sloveniji, author:Marinko Petra (mentor: doc. dr. Matej Marinč, prof. dr. Lovrenc Pfajfar)
 • Aktuarska analiza vrednosti rentnega zavarovanja ob podmeni soodvisnosti tveganj smrtnosti rentnih upravičencev, author: Knez Leo (mentor: doc.dr. Aleš Ahčan)
 • Obvladovanje cenovnega in valutnega tveganja z uporabo izvedenih finančnih instrumentov na primeru surove kave, author: Peroša Enej (mentor: doc.dr. Aljoša Valentinčič )

For finalists personal presentations in section Management in uncertain conditions, clickhere

Leadership and innovation go hand in hand!

 • Model avtentičnega vodenja: empirična preverba, author: Černe Matej (mentor:doc.dr. Sandra Penger, doc.dr. Miha Škerlavaj)
 • Determinants of knowledge sharing in virtual community: the case of challenge: Future web portal, author: Leskovec Darja (mentor: prof. dr. Vesna Žabkar)
 • Odprto inoviranje v Sloveniji, author: Rangus Kaja (mentor: doc.dr. Igor Prodan)

For finalists personal presentations in section Leadership and innovation go hand in hand!, clickhere

Dodatne informacije

Dodatne informacije

To top of page