EF SEB LU logo

Business Simulations and Modelling

course

Aims of the course

- Predstaviti študentom temeljne koncepte, tehnike in praktične vidike razvoja simulacijskih modelov ter analize realnih poslovnih primerov s sodobnimi orodji za poslovne simulacije in modeliranje.

Course syllabus

1. Simulacijske metode in tehnike za podporo odločanju; simulacijska orodja
2. Simulacije diskretnih dogodkov
3. Simulacije sistemske dinamike
4. Mikrosimulacije, simulacije agentov
5. Uporaba preglednic z dodatki pri izgradnji simulacijskih modelov
6. Odločitvena drevesa
7. Osnove optimizacije

Course director(s)

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mojca-indihar-štemberger-9a49826a/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 11:00 in R-404
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 13:30 in RZ-407
 
To top of page