Dodiplomsko izobraževanje: Pogosto zastavljena vprašanja - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Pogosta vprašanja o dodiplomskem študiju


Kaj lahko pričakujem od študija na Ekonomski fakulteti? Kaj je posebnega na EF?

Od EF lahko pričakuješ odličen program, študij z učinkovitimi in modernimi metodami ter delo na najbolj zanimivih primerih iz prakse.

Na kar smo na Ekonomski fakulteti še posebej ponosni, je naša internacionalizacija študija.

Na Ekonomski fakulteti boš spoznal/a ugledne mednarodne profesorje, se družil/a s številnimi tujimi študenti, lahko boš šel/a na študij v tujino, pridobil/a dvojno diplomo ali poslušal/a predavanja v angleškem jeziku kar doma.


Kako izgleda predmetnik?

Vsaka usmeritev ima seveda prilagojen predmetnik. Za ogled predmetnikov predlagamo, da obiščeš podstran programa, klikneš na želelno usmeritev in si ogledaš predmetnik.


Kakšne so moje možnosti zaposlitve po končanem študiju?

Študenti EF so prva izbira pri zaposlovalcih. 62 % naših študentov je zaposlitev našlo že pred zaključkom študija, 84 % pa zaposlitev najde takoj ali najkasneje v 6 mesecih po zaključku študija.


Kakšne so prednosti študija na Ekonomski fakulteti? Kaj so mednarodne akreditacije? So pomembne za moj študij?

Akreditacija označuje priznanje, odličnost. Je proces, v katerem mora šola zagotovi najboljšo kvaliteto študija. Zate to pomeni, da si po končanem študiju prva izbira pri zaposlovalcih, da študiraš v mednarodnem okolju, da izkoriščaš mednarodno mrežo, da si tam, kjer lahko dosežeš največ in da je tvoja diploma cenjena po vsem svetu.

EF je trojno mednarodno akreditirana šola in je edina v širši regiji, ki je postala del elitne skupine trojno akreditiranih šol – EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek jo umešča med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol v svetu.


Kako izberem določen študijski program oz. usmeritev?

Pri vpisu v prvi letnik, izbiraš med Univerzitetno poslovno in ekonomsko šolo (UPEŠ) in Visoko poslovno šolo (VPŠ). Pri vpisu v drugi letnik pa lahko izbiraš med dvanajstimi oz. osmimi usmeritvami (odvisno od izbranega programa), zagotovo ti bo kakšna blizu. Ob izbiri programa pa je pomembno, da poznaš svoje interese.


Katere usmeritve lahko izberem na programu UPEŠ in katere na programu VPŠ?

Usmeritve programa UPEŠ najdeš tukaj: https://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes

Usmeritve programa VPŠ najdeš tukaj: https://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/vps


Zakaj izbrati UPEŠ?

UNIVERZITETNO POSLOVNO IN EKONOMSKO ŠOLO (UPEŠ) izbereš če:

  • bi rad imel/a večjo izbiro usmeritev ob vpisu v 2. letnik (12 usmeritev),
  • bi želel/a študirati v angleškem jeziku,
  • bi rad pridobil/a dvojno diplomo v sodelovanju z mednarodno uveljavljenimi partnerskimi šolami,
  • bi želel/a po uspešno opravljenem zadnjem izpitu prejeti naziv diplomirani ekonomist (UN).

Večina študentov (okoli 80 %) nadaljuje študij na enem od magistrskih programov EF.


Zakaj izbrati VPŠ?

VISOKO POSLOVNO ŠOLO (VPŠ) izbereš če:

  • bi se rad/a usposobil/a za takojšnjo praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik,
  • se želiš v času študija osredotočiti na praktične vsebine ter preučevanju in reševanju konkretnih primerov,
  • bi rad/a že v času študija opravil/a 180 ur obvezne prakse,
  • bi želel/a uspešni oddaji zaključne strokovne naloge prejeti naziv diplomirani ekonomist (VS).

Polovica študentov (okoli 50 %) nadaljuje študij na enem od magistrskih programov EF.


Ali Ekonomska fakulteta omogoča tudi študij v angleškem jeziku?

Seveda, to je enkratna priložnost za vse ambiciozne študente, ki želite razširiti znanje tujega jezika, se približati mednarodnemu študiju že na domači fakulteti ter se pripraviti na študij ali delo v tujini. Na dodiplomski stopnji se lahko vpišeš na dodiplomski študij University degree programme in Economics and Business – English track, prav tako pa se v angleškem jeziku izvajata usmeritvi Trženje in Mednarodno poslovanje. Vpisne pogoje najdeš tukaj. Na podiplomski stopnji pa lahko izbiraš med trinajstimi programi v angleškem jeziku, najdeš jih tukaj.


Ali so omejitve ob izbiri usmeritve ali se bom lahko vpisal/a na izbrano usmeritev?

Ob vpisu v 2. letnik se študenti odločajo za izbiro usmeritve. Število mest na usmeritvah, ki se izvajajo v slovenskem jeziku, ni omejeno. Število mest na usmeritvah, ki se izvajajo v angleškem jeziku, pa je omejeno skupaj na 120, od tega na posamezni usmeritvi ne več kot 75. Pri izbiri teh usmeritev imajo prednost študenti, ki so bili v prvem letniku vpisani na angleško izvedbo. Določeno število mest se vsako leto razpiše tudi za ostale študente, med temi imajo prednost tisti, ki se prej vpišejo.


Ali lahko menjam usmeritev po vpisu v 2. letnik?

Usmeritev je možno menjati zgolj ob vpisu v 3. letnik in to na usmeritev, kjer so še prosta mesta.


Če končam študij na usmeritvi npr. Trženje, ali se lahko na magistrski študij vpišem na kateri koli program na Ekonomski fakulteti?

Da, lahko se vpišete na kateri koli program, ne glede na usmeritev, ki ste jo izbrali na dodiplomskem študiju.


Kakšne možnosti mednarodne izmenjave mi ponuja študij?

Ekonomska fakulteta ponuja veliko število mest na partnerskih univerzah (http://www.ef.uni-lj.si/mednarodna_dejavnost/partnerske_institucije), na katerih lahko študenti v okviru mednarodne izmenjave (http://www.ef.uni-lj.si/mednarodna_dejavnost) opravite del svojega študija. Študenti imate pri izbiri študija v tujini na voljo preko 200 možnih inštitucij, tako v Evropi, kot tudi v drugih državah sveta.

Mednarodna izkušnja je odlična priložnost, da se v novem okolju naučiš medkulturnosti, novega jezika, začneš vzpostavljati lastno mednarodno mrežo in si na ta način zagotoviš konkurenčno prednost pri zaposlovalcih.


Na vrh strani