Doktorski študenti o predmetih

Ivana Jovović

Ivana Jovović, asistentka na Katedri za ekonomijo, EF, doktorska študentka na EF

"Predmet Nadaljevalna ekonometrija, ki sta ga predavala prof. dr. Wagner in asist. dr. Toman, je bil hkrati najbolj koristen in najbolj zahteven predmet na mojem dosedanjem doktorskem študiju. Ta predmet mi je ponudil globje poznavanje in razumevanje teoretične ekonometrije, kar mi trenutno zelo koristi pri pisanju dispozicije doktorske disertacije. Prepričana sem, da predmet Nadaljevalna ekonometrija skupaj z ostalimi predmeti nudi pravo vrsto metodoloških in teoretičnih osnov, ki so nujna za razvijanje raziskovalnih veščin. Vabim bodoče kolege in ambiciozne raziskovalce, naj izberejo ta predmet. Tako kot ni lahke poti do znanja geometrije, tudi ni lahke poti do obvladovanja napredne ekonometrije, vendar pa lahko z veseljem potrdim, da se trdo delo obrestuje. Sicer pa, če boste slučajno v zagati pri izpeljevanju Pironove leme, me lahko brez oklevanja kontaktirate za zapiske :)."

Chencheng Yang

Chencheng Yang, doktorska študentka na EF

"Doktorski program na Ekonomski fakulteti nudi študentom dragoceno platformo, s pomočjo katere lahko resno izpopolnijo njihove raziskovalne tehnike. Osebno bi priporočila predvsem predmeta Advanced Econometrics in Microeconomics. Predavanja so zelo kakovostna in z izbiro teh predmetov vsekakor ne morete zgrešiti. Večino predavanj na obeh predmetih sta izvedla ugledna profesorja iz Avstrije, ki nista zgolj strokovnjaka z bogatim znanjem o predmetu, pač pa tudi zelo zanimivi osebnosti. Predavanja so precej interaktivna ter silijo študente k bolj poglobljenemu razmišljanju ter aktivnemu sodelovanju. Pogosto sem bila navdušena nad energičnimi predavanji obeh profesorjev, saj so bila privlačna in navdihujoča, tako da sem v tovrstnem učnem procesu iskreno uživala. Veliko dela je bilo potrebno opraviti tudi pred in po predavanjih in študent si mora vzeti dovolj časa za pravočasno dokončanje vseh nalog. Resda je to včasih lahko tudi stresno, vendar kmalu ugotoviš, da je vse tovrstno delo koristno, saj pridobiš solidno osnovo za bolj poglobljeno ukvarjanje z ekonomskimi raziskavami."

Antonija Kranjec

Antonija Kranjec, asistentka na Ekonomski fakulteti Univerze na Reki, doktorska študentka na EF

"Predmet Nadaljevalna ekonometrija nudi študentom poglobljeno preučevanje ekonometrične teorije. Pomemben poudarek je dan ekonometričnemu razmišljanju. S pomočjo znanja, pridobljenega pri tem predmetu, lahko razumemo mehanizme, na katerih temelji večina modernih ekonometričih metod. Nadgrajevanje ekonometričnega znanja je lažje s poznavanjem obsežne ekonometrične teorije, ki jo študenti usvojijo pri tem predmetu."

Tamara Poje

Tamara Poje, asistentka na Katedri za računovodstvo in revizijo, EF, doktorska študentka na EF

"Predmet Introduction to Structural Equations Modeling with LISREL priporočam vsem, ki bodo za preučevanje raziskovalnega področja uporabili strukturne modele, pa tudi tistim, ki še ne vedo, kaj ti modeli sploh so in kdaj jih lahko uporabimo. Predmet je zasnovan zelo praktično, saj smo teoretični del podkrepili s testiranjem modelov v programu LISREL. Profesor ddr. Adamantios Diamantopoulos ima dolgoletne izkušnje s področja strukturnih modelov in je vedno pripravljen pomagati študentom s konkretnimi odgovori ter nas hkrati spodbuja k razmišljanju."

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 21. junija 2024 oddati prijavo za vpis.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2023

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2022

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2021

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

pdf icon Zbornik za doktorski program Ekonomske in poslovne vede - 2024/25

Na vrh strani