Prijava in vpis

doctoral

Prijava na doktorski študij mora obsegati:

 • prijavi obrazec (elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/),
 • diplomo ali potrdilo o diplomiranju na dodiplomski in podiplomski ravni študija (diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno priložiti),
 • potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomski in podiplomski ravni študija (diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno priložiti),
 • v kolikor je kandidat zaključil dodiplomski oz. podiplomski študij v tujini, mora hkrati s prijavo začeti tudi s postopkom za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe ter do vpisa pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija.

Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka praviloma kandidat prijavi priloži tudi:

 • načrt dela oz. raziskovalni načrt (max. 1500 besed, načrt, ki bo presegal 1500 besed, bo zavrnjen ) >>>
 • motivacijsko pismo (max. 300 besed) >>>
 • življenjepis
 • bibliografijo (v kolikor ima kandidat objavljene članke ali druge publikacije)
 • druge dokumente (kot npr. opravljeni GMAT ali GRE test),
 • listine o dobljenih nagradah in priznanjih.
 • soglasje mentorja (V kolikor imate težave pri pridobivanju soglasja potencialnega mentorja, se, prosimo, obrnite na Enoto za doktorski študij).

Kandidat, ki je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije, je dolžan priložiti še overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju na visokošolskem zavodu, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti.

Načrt dela oz. raziskovalni načrt

Namen raziskovalnega načrta je pokazati razumevanje znanstveno-raziskovalnega dela. Pričakuje se opis problema, ki ga kandidat namerava raziskovati in utemeljitev, zakaj to predstavlja znanstveni problem. Gre morda za novo področje raziskovanja, aplikacijo že obstoječe raziskave (znanstvenih izsledkov) na novo področje ali pa aplikacija obstoječih raziskav na novih podatkih? Je to že bil predmet raziskave, je to teorija, ki potrebuje empirično potrditev ali pa dokaz, da je neka trditev napačna? Kako bodo odgovori na vprašanja prispevali k razvoju znanosti na področju raziskovanja? Pričakuje se razmislek o uporabi znanstvenih metod potrebnih za odgovore na zastavljena vprašanja. Je to študija primera ali pa so to kvalitativne ali kvantitativne raziskovalne metode?

Priporoča se izdelava načrta v angleškem jeziku.

Motivacijsko pismo

Motivacijsko pismo naj vsebuje:

 • razloge za vpis na doktorski program,
 • pripravljenost oziroma odločenost kandidata za dokončanje študija,
 • pričakovanja od študija,
 • možnosti, ki jih kandidat za razvoj svoje kariere pričakuje,
 • usklajevanje študijskih obveznostmi s privatnimi, hobiji, itd.
 • V kolikor nameravate študirati izredno, kako boste usklajevali študijske obveznosti s službenimi in družinskimi?

Motivacijsko pismo se priporoča v angleškem jeziku.

Rok za prijavo za vpis in vpis na doktorski program

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2023/2024 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2024/2025 bo objavljen predvidoma marca 2024.

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2023/2024 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2024/2025 bo objavljen predvidoma marca 2024.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2022

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2021

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

pdf icon Zbornik za doktorski program Ekonomske in poslovne vede - 2024/25

Na vrh strani