Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela oceno BSIS

Ocena vpliva poslovnih šol na okolje po sistemu BSIS (Business School Impact System), ki jo je pred kratkim zaključila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, je potrdila znaten vpliv fakultete na ožje in širše okolje.

Pozitivni rezultati so potrdili močan položaj šole na področju visokošolskega poslovnega izobraževanja. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani velja za ključnega deležnika s strateškim pomenom v Sloveniji in državah Srednje in Vzhodne Evrope na številnih področjih.

Michel Kalika, so-direktor BSIS, je dejal: "Veseli smo, da je Ekonomska fakulteta opravila ocenjevalni postopek BSIS in tako pokazal svoj pozitivni vpliv na različnih področjih. Na področju izobraževanja ponuja fakulteta kot nacionalni vodja z najsodobnejšim, vrhunskim poslovnim izobraževanjem velikemu številu slovenskih in več kot 600 tujim študentom živahno učno okolje. "

Fakulteta ima zelo velik vpliv na podjetja in organizacije v Sloveniji zahvaljujoč možnosti, da študenti vzporedno s študijem tudi delajo, in aktivnim, na konkretnih izkušnjah temelječim pedagoškim pristopom, kjer se nenehno išče povezavo med učenjem in prakso.

Strokovnjaki, so-direktor BSIS Michel Kalika in namestnica direktorja za kakovost storitev EFMD Susan Hart, dodajajo: "Ekonomska fakulteta je očitno močno vgrajena v državo in je v osrčju slovenskega poslovnega in družbenega okolja. Predstavlja povezovalno mrežo za svoje študente in alumnije, zato ima pomembno vlogo v gospodarskem in političnem ekosistemu Slovenije. Kot takšna fakulteta bistveno prispeva k sposobnosti Slovenije za privabljanje in podporo novim podjetjem. "

Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je v imenu fakultete dejala: »Postopek BSIS je bil za Ekonomsko fakulteto izkušnja širjenja obzorja ter je poglobil naše razumevanje vpliva poslovnih šol in fakultet na različne deležnike. Strokovnjaki BSIS so v okviru priprave ocene prepoznali fakulteto kot pomembnega akterja na področju gospodarstva in poslovnega izobraževanja v Sloveniji in Srednji Evropi ter zaznali zelo močne in emocionalne odnose med fakulteto in partnerskimi podjetji in organizacijami.

Povratne informacije BSIS s priporočili strokovnjakov zagotavljajo odlično priložnost, da šola potrdi in opredeli prihodnje ukrepe za izboljšanje svoje kakovosti in vpliva. Cenimo tudi podporo ekspertov BSIS da komunikacijo očitno zelo pomembnega vpliva naše šole izvajamo pogosteje in na več deležnikom. "

O sistemu ocenjevanja vpliva poslovnih šol na okolje

Shema učinka sistema ocenjevanja vpliva poslovnih šol (BSIS) je zasnovana tako, da omogoča izdelavo ocene vpliva šole na njeno lokalno okolje - mesto ali regijo, v kateri se nahaja. Proces BSIS je v okviru dogovora o sodelovanju med EFMD Global Network in FNEGE na razpolago kot storitev članom EFMD v katerem koli delu sveta.

Če želite izvedeti več o BSIS, obiščite spletno stran BSIS ali se obrnite na bsis@efmdglobal.org.

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani