EF SEB LU logo

Zbirke in informacijski viri

Referenčna zbirka EDC vsebuje

 • ustanovne pogodbe Evropskih skupnosti;
 • pravo Evropske unije, objavljeno v uradnem listu Official Journal of the European Union serije L in C (popolna zbirka od l 1952 dalje);
 • pripravljalni dokumenti inštitucij EU, ki sodelujejo v zakonodajnih postopkih (Komisija, Parlament, Svet ministrov, Gospodarski in socialni odbor, Odbor regij idr.);
 • sodno prakso Sodišča EU;
 • publikacije in podatkovne zbirke Statističnega urada Evropskih skupnosti EUROSTAT;
 • monografije, serijske publikacije in neknjižno gradivo o politikah Evropske unije, ki ga izdajajo inštitucije EU in pooblaščene agencije.

Dodatne informacije

Uradne ure

 • od ponedeljka do petka:
  od 8.00 do 12.00 ure
  in od 13.00 do 15.00 ure
Na vrh strani