doc. dr. Daša Farčnik

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 12.00 v RZ 306
 • https://uni-lj-si.zoom.us/j/3871849557
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.https://uni-lj-si.zoom.us/j/3871849557
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • CIRMAN, Andreja, FARČNIK, Daša, DOBNIK, Nina, ŠTERPIN, Teja, VRTAČNIK, Iza
  Digital transformation in tourism
 • DOMADENIK MUREN, Polona( ur), KOMAN, Matjaž (ur.), REDEK, Tjaša (ur.). Metaversing the corporate strategy : the oppotunities and challenges of digital transformation. 1st print. Ljubljana: Časnik Finance, 2022. (Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji)
 • FARČNIK, Daša, ISTENIČ, Tanja
  Has the COVID-19 pandemic in Slovenia affected gender gap in paid and unpaid work?
 • Acta oeconomica (Objavljeni znanstveni članki)
 • KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, FARČNIK, Daša, OGOREVC, Marko
  Holidays for all : staycation vouchers during COVID-19
 • Annals of tourism research empirical insights. Nov. 2021, vol. 2, iss. 2 (Objavljeni znanstveni članki)
 • FARČNIK, Daša, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, PAHOR, Marko (avtor, vodja projekta), ZALAZNIK, Maja
  Satelitski računi za šport
 • Ljubljana: Unive[code345]za v Ljubljana, Ekonomska fakulteta, RCEF, 2021. X, 65 st[code345]. (Članki v delu)
 • FARČNIK, Daša, DOMADENIK MUREN, Polona, FRANCA, Valentina
  Drop-out, stop-out or prolong? The effect of COVID-19 on students' choices
 • International journal of manpower : international manpower forecasting, planning & labour economics. [Print ed.]. 2022, vol. 43, iss. 7, str. 1700-1718 (Objavljeni znanstveni članki)
 • FARČNIK, Daša, ISTENIČ, Tanja, SAMBT, Jože, REDEK, Tjaša
  The age and gender wage gap in innovative and non-innovative type of work
 • LUŠTREK, Mitja (ur.). Informacijska družba - IS 2021 = Information Society - IS 2021 : zbornik 24. mednarodne multikonference = proceedings of the 24th International Multiconference : 4.-8. oktober 2021 (Prispevek na konferenci)
 • Polona Domadenik & Daša Farčnik
  The role of the education system and on-the-job training in innovation. Evidence from the Slovenian manufacturing and service sector
 • Croatian Economic Survey, 14(1), 2012 (Objavljeni znanstveni članki)
 • Daša Farčnik
  The school-to-work transition of higher education graduates in Slovenia = (Prehod slovenskih diplomantov visokošolskih inštitucij na trg dela)
 • Doctoral Dissertation, Faculty of Economics, University of Ljubljana, 2012 (Doktorska disertacija)
 • FARČNIK, Daša, REDEK, Tjaša, ŠLANDER WOSTNER, Sonja
  The paradox of open innovation in Slovenian firms
 • P[code345]ometheus (Objavljeni znanstveni članki)
 • Daša Farčnik & Polona Domadenik
  Has the Bologna reform enhanced the employability of graduates? Early evidence from Slovenia
 • International Journal of Manpower, 33(1), 2012 (Objavljeni znanstveni članki)
 • DOMADENIK, Polona, FARČNIK, Daša, KAŠE, Robert, MIHELIČ, Katarina Katja, OGRAJENŠEK, Irena, ZUPAN, Nada
  Značilnosti in vpliv neujemanja izobrazbe in spretnosti z zahtevami delovnega mesta na ekonomske dosežke in zadovoljstvo odraslih v Sloveniji
 • Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2019 (znanstvena monografija)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani