EF SEB LU logo

red. prof. dr. Irena Vida

 • Katedra za trženje (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridružena članica)
 • Govorilne ure
 • petek ob 13.00 v P-319 ZOOM
 • ZOOM: https://ef-ul.zoom.us/j/96246862143?pwd=UWRXNmZ2Q2xSZHVrYXRqY0xRRlA0dz09
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • GU izvajam zgolj po vaši predhodni najavi po e-pošti. Hvala za razumevanje in uspešno delo! IV
Kratek življenjepis
Prof. dr. Irena Vida je redna profesorica na Katedri za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 1991-2000 je delovala v ZDA, kjer je magistrirala (Univerza VPI and SU – Blacksburg, Virginia, ZDA), doktorirala (Univerza TN-Knoxville, ZDA) in se nato zaposlila kot redna univerzitetna docentka (tenure track) na Univerzi Wisconsin-Madison.

V novem tisočletju se je pridružila Katedri za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodja podiplomskega magistrskega programa Trženje na Ekonomski fakulteti, predhodno pa je delovala tudi kot predstojnica katedre in namestnica predstojnice katedre. Je stalna gostujoča profesorica na dunajski Ekonomski fakulteti, raziskovalno in pedagoško je sodelovala z univerzo ESCP-School of Managment v Parizu, kot vabljena predavateljica pa je predavala tudi na institutih in univerzah v ZDA, v Evropi pa v Trstu, v Zagrebu, Sarajevu, Skopju in na Finskem.

Za svoje pedagoško in raziskovalno delo je prejela več domačih in mednarodnih priznanj, pridobila pa je tudi raziskovalna sredstva tako v Sloveniji kot v okviru EU raziskovalnih, razvojnih in pedagoških projektov. Je mentorica pri številnih magistrskih delih na FELU in, uspešna pa je tudi kot svetovalka in mentorica doktorskih študentom v Sloveniji in v tujini.

Področja njenega raziskovalnega in svetovalnega dela vključujejo trženjski management, vedenje porabnikov, mednarodne trženjske strategije podjetij in razni vidiki medkulturnega komuniciranja. Svoje raziskovalno delo redno predstavlja na različnih uglednih mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih v Evropi, ZDA in Aziji, prispevke pa ima objavljene tako v domačih kot prestižnih tujih znanstveno-raziskovalnih revijah kot so Journal of Business Ethics, European Journal of Marketing, Journal of Business Research, Journal of International Marketing, International Marketing Review, International Business Review in druge. Je članica uglednih mednarodnih strokovnih združenj kot so American Marketing Association, the European Marketing Academy (EMAC), and Academy of International Business (AIB-USA).

Prof. dr. Irena Vida je aktivno vpletena tudi na področju svetovalnega, projektnega in izobraževalnega dela, kjer je v zadnjih letih aktivno sodelovala s številnimi podjetji v Sloveniji in tujini, zlasti v trgovskem, farmacevtskem in živilsko-predelovalnem sektorju (npr. Triglav, Mercator, Krka, Illycaffe).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • KOS KOKLIČ, Mateja, KUKAR-KINNEY, Monika, VIDA, Irena.
  Three-level mechanism of consumer digital piracy : development and cross-cultural validation.
 • Journal of business ethics, ISSN 0167-4544, 2014, (znanstveni članki)
 • PERVIZ, Lejla, GEČ, Tina, VIDA, Irena, DMITROVIĆ, Tanja
  The origins and consequences of consumer animosity in Slovenia : a qualitative study
 • Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2014, vol. 16, no. 2, str. 133-161 (znanstveni članki)
 • VIDA, Irena, BODLAJ, Mateja
  Izzivi kulturnih razlik v mednarodnem trženju : vloga psihične razdalje v odnosih izvoznik - uvoznik,
 • Znanstvene monografije Ekonomske fakultete). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2016. VII, 118, (monografija)
 • PRIME, Nathalie, OBADIA, Claude, VIDA, Irena
  Psychic distance in exporter-importer relationships : a grounded theory approach :
 • International Business Review, Apr. 2009, vol. 18, no. 2, str. 184-198, doi: 10.1016/j.ibusrev.2009.02.011. [COBISS.SI-ID 18445542 (znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani