EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Maja Zaman Groff

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (predstojnica katedre)
 • Govorilne ure
 • torek ob 15.00 v P 214/1
 • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (predvsem glede mentorstev pri magistrskih delih) vas prosim, da se na govorilne ure najavite.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Od (vključno) 20. julija dalje bodo govorilne ure potekale ob terminih, za katere se bomo s študenti predhodno individualno dogovorili po e-mailu. V času letnega dopusta govorilne ure odpadejo. Maja Zaman Groff
Kratek življenjepis
Dr. Maja Zaman Groff je koncala dodiplomski in magistrski študij na smeri finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zadnji letnik dodiplomskega študija je opravila na Kelley School of Business, Indiana (ZDA). V casu priprave doktorske disertacije z naslovom »Pomen racunovodskih informacij za poslovodsko uravnavanje odvisnih podjetij v tujini« je pridobila status Visiting Scholar na Columbia University (New York). Je izredna profesorica na Katedri za racunovodstvo in revizijo in nosilka predmetov s podrocja racunovodstva (Uvod v racunovodstvo, Principles of Accounting) in revizije (Revizija, Notranja revizija). Na Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila strokovna naziva Revizor in Preizkušeni racunovodja, zakljucila je izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblašcenega revizorja. Je clanica evropskega združenja European Accounting Association. Njene (pretekle in trenutne) izkušnje v strokovnih organizacijah vkljucujejo clanstvo v Svetu Slovenskega inštituta za revizijo, Upravnem odboru Zveze racunovodij, financnikov in revizorjev Slovenije in Uredniškem odboru revije Iks. Je clanica revizijskih komisij nadzornega sveta v družbah HSE, d.o.o. in Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • ČADEŽ Simon, DIMOVSKI Vlado, ZAMAN GROFF Maja (2017)
  Research, teaching and performance evaluation in academia: the salience of quality
 • Studies in Higher Education, 42(8), 1455-1473 (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF Maja, DUHOVNIK Metka (2017)
  Corporate financial reporting in Slovenia: historical development, contemporary challenges and policy implications
 • Economic and Business Review, 19 (3), 325-346. (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF Maja, TROBEC Domen, IGLIČAR Aleksander (2017).
  Audit fees and the salience of financial crisis: evidence from Slovenia
 • Ekonomska istraživanja - Economic Research, 30(1), 922-938. (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF Maja, SALIHOVIĆ Amela (2016)
  Audit market concentration for the segments of listed and non-listed auditees in Slovenia
 • East-West journal of Economics and Business, 2016, 19,(1), 31-49. (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF, Maja, SLAPNIČAR, Sergeja, ŠTUMBERGER, Neža.
  The influence of professional qualification on customer perceptions of accounting services quality and retention decisions.
 • Journal of business economics and management, 2015, vol. 16, iss. 4, str. 753-768 (Objavljeni članki in knjige)
 • SLAPNIČAR Sergeja, LONČARSKI Igor, ZAMAN GROFF Maja
  Can oversight mitigate auditor’s motivated reasoning?
 • Economic and Business Review. 2015, 17(3), 371-391. http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/417 (Objavljeni članki in knjige)
 • SLAPNIČAR Sergeja, ZAMAN GROFF Maja, ŠTUMBERGER Neža
  Does Professional Accounting Qualification Matter for the Provision of Accounting Services?
 • In: Albu, C. N., Mustata, R. V. (eds.): Accounting in Central and Eastern Europe (Research in Accounting in Emerging Economies, Volume 13, 2013), Bingley : Emerald Group Publishing Limited, pp. 255-277 (Objavljeni članki in knjige)
 • REJC BUHOVAC, Adriana, ZAMAN GROFF, Maja
  Contemporary performance measurement systems in Central and Eastern Europe : a synthesis of the empirical literature
 • Journal for East European Management Studies, 2012, vol. 17, iss. 1, str. 68-103 (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF Maja, VALENTINČIČ Aljoša
  Determinants of voluntary audit committee formation in a two-tier board system of a post-transitional economy : the case of Slovenia
 • Accounting in Europe, Dec. 2011, vol. 8, iss. 2, str. 235-256 (Objavljeni članki in knjige)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani