izr. prof. dr. Maja Zaman Groff

  • Katedra za računovodstvo in revizijo (redna članica)
  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v P-214/I
  • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (časovni razpored študentov) vas prosim, da se na govorilne ure najavite po e-mailu. Hvala lepa, Maja Zaman Groff
Kratek življenjepis
Dr. Maja Zaman Groff je koncala dodiplomski in magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zadnji letnik dodiplomskega študija je opravila na Kelley School of Business, Indiana (ZDA). V casu priprave doktorske disertacije z naslovom »Pomen racunovodskih informacij za poslovodsko uravnavanje odvisnih podjetij v tujini« je pridobila status Visiting Scholar na Columbia University (New York). Je izredna profesorica na Katedri za racunovodstvo in revizijo in nosilka predmetov s podrocja racunovodstva (Uvod v racunovodstvo, Principles of Accounting) in revizije. Na Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila strokovna naziva Revizor in Preizkušeni racunovodja, zakljucila je izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblašcenega revizorja. Je clanica evropskega združenja European Accounting Association in Društva racunovodij, financnikov in revizorjev Ljubljana. Njene (pretekle in trenutne) izkušnje v strokovnih organizacijah in revizijskih komisijah družb vkljucujejo clanstvo v Svetu Slovenskega inštituta za revizijo, Upravnem odboru Zveze racunovodij, financnikov in revizorjev Slovenije, Uredniškem odboru revije Iks in clanstva v revizijskih komisijah družb Iskra Avtoelektrika d.d., Juteks d.d., Pošta Slovenije d.o.o, HSE d.o.o., Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d., ZTSR, d.o.o., DCB, d.o.o. in KSRD d.o.o.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani