EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Maja Zaman Groff

  • Katedra za računovodstvo in revizijo (predstojnica katedre)
  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v P 214/1
  • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (predvsem glede mentorstev pri magistrskih delih) vas prosim, da se na govorilne ure najavite.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Zaradi preprečevanja širjenja okužbe COVID-19 vas prosim, da se na GU najavite. V primeru večjega števila najav vam bo dodeljen natančnejši termin. Zaradi sestanka predstojnikov kateder z vodstvom fakultete odpadejo govorilne ure v torek, 29.9. Maja Zaman Groff
Kratek življenjepis
Dr. Maja Zaman Groff je koncala dodiplomski in magistrski študij na smeri finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zadnji letnik dodiplomskega študija je opravila na Kelley School of Business, Indiana (ZDA). V casu priprave doktorske disertacije z naslovom »Pomen racunovodskih informacij za poslovodsko uravnavanje odvisnih podjetij v tujini« je pridobila status Visiting Scholar na Columbia University (New York). Je izredna profesorica na Katedri za racunovodstvo in revizijo in nosilka predmetov s podrocja racunovodstva (Uvod v racunovodstvo, Principles of Accounting) in revizije (Revizija, Notranja revizija). Na Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila strokovna naziva Revizor in Preizkušeni racunovodja, zakljucila je izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblašcenega revizorja. Je clanica evropskega združenja European Accounting Association. Njene (pretekle in trenutne) izkušnje v strokovnih organizacijah vkljucujejo clanstvo v Svetu Slovenskega inštituta za revizijo, Upravnem odboru Zveze racunovodij, financnikov in revizorjev Slovenije in Uredniškem odboru revije Iks. Je clanica revizijskih komisij nadzornega sveta v družbah HSE, d.o.o. in Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani