lekt. dr. Mateja Dostal

  • Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede (redna članica)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 11.45 v online
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93459343356
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • https://uni-lj-si.zoom.us/j/93459343356
Kratek življenjepis
Mateja Dostal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študira Angleški jezik in književnost in Slovenski jezik in književnost. Študij zaključi z (A) angleško diplomsko nalogo "Managing Business Negotiations" ter (B) slovensko diplomsko nalogo "Komunikacija v slovenskih trgovinah". Študij nadaljuje kot štipendistka Evropske skupnosti za študij Poslovne angleščine na mednarodnem programu European Business Communication and Management. Magistrira na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z magistrskim delom "Učinkovitost poučevanja poslovnega angleškega jezika s poslovnimi primeri". Z doktorsko disertacijo "Vloga učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku: primer simulacij poslovnih sestankov" doktorira s področja Angleški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Pedagoške izkušnje s poučevanjem tujega jezika si med študijem pridobiva s poučevanjem angleščine in slovenščine kot drugega/tujega jezika v Celoletni in Poletnih šolah slovenskega jezika na Filozofski fakulteti. Najprej se redno zaposli na Centru za tuje jezike (CTJ, Vilharjeva), kjer poučuje angleški jezik in samostojno pripravlja ter izvaja seminarje poslovne angleščine za podjetja, kasneje pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Redno se udeležuje mednarodnih simpozijev in konferenc, seminarjev, delavnic in delovnih sestankov. V projektu Evropske komisije (PIMLICO No EAC/20/2008) - Language Management Strategies and best practice in European SMEs je raziskovalka in poročevalka za Slovenijo. Kot raziskovalka Univerze v Ljubljani skupaj s sedmimi partnerskimi evropskimi univerzami sodeluje pri projektu TRAILS (-2021) programa Erasmus LSP Teacher Training. Poleg tega sodeluje pri projektu Erasmus LSP Teacher Education Online Course for Professional Development (LSP-TEOC.Pro)(-2023).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani