EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

 • Katedra za ekonomijo (predstojnica katedre)
 • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.30 v P-309
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Dr. Petra Došenovi? Bon?a je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni podro?ji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik u?inkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji. Petra Došenovi? Bon?a je ?lanica Sosveta za zdravje Statisti?nega urada Republike Slovenije. Je ?lanica znanstvene organizacije The Operational Research Society. V obdobju 2013 – 2017 je bila na Ekonomski fakulteti koordinator mednarodne akreditacije poslovnih šol EQIUS. Objavila je ?lanke, v katerih analizira in prou?uje razli?ne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na podro?ju zdravstva v Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Od leta 2017 je tudi vodja tega programa, predava pa pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje ter Zdravstvo in zdravstveni sistemi.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MARINŠEK, Denis
  New insights into pharmaceutical price dynamics in Slovenia over the period 2001-2014
 • Economic and business review, ISSN 1580-0466. 2017 (znanstveni članek)
 • LOTRIČ DOLINAR, Aleša, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, SAMBT, Jože
  Longevity in Slovenia : past and potential gains in life expectancy by age and causes of death = Dolgoživost v Sloveniji : preteklo in prihodnje podaljševanje življenjskega pričakovanja po starosti in vzrokih smrti
 • Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, ISSN 0351-0026. 2017, 52(2): 124-130 (znanstveni članek)
 • DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks
  Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings
 • South east European journal of economics and business, 2015, 10(2): 45-54 (znanstveni članek)
 • PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra
  A small EU country attempting to exit the economic crisis: rediscovering the post Keynesian perspective on incomes and prices policy
 • Journal of post Keynesian economics, ISSN 0160-3477, Fall 2013, vol. 36, no. 1, str. 153-173 (znanstveni članek)
 • DOŠENOVIĆ BONČA, Petra
  An innovation in DCR surgery: a conditional impact on hospital efficiency
 • V: 1st International Conference on Innovation Enterpreneurship in Health, Oklahoma, March 5-6, 2012. Oklahoma: Spears School of Business, 2012 (znanstveni članek)
 • TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra
  Public sector austerity: path to crisis or path to recovery?
 • CESifo forum, ISSN 1615-245X, 2012, vol. 13, no. 4, str. 64-69 (strokovni članek)
 • DOŠENOVIĆ BONČA, Petra
  Opredelitev in merjenje učinkovitosti v zdravstvu: primer slovenskih bolnišnic, (Znanstvene monografije Ekonomske fakultete). 1. natis
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. (monografija)
 • TAJNIKAR Maks, DOŠENOVIĆ BONČA Petra
  Slovenia
 • V: PREKER, Alexander S. (ur.), ZWEIFEL, Peter (ur.), SCHELLEKENS, Onno (ur.). Global marketplace for private health insurance: strength in numbers. Washington (D.C.): World Bank, cop. 2010, str. 369-400 (del monografije)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani