red. prof. dr. Sandra Penger

  • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.30 v P-348
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale tudi preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Sandra Penger je redna profesorica za podrocje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo, Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, z 22-letnimi delovnimi izkušnjami v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju. Njen raziskovalni interes je v proucevanju managementa in vodenja s posebnim poudarkom na avtenticnem vodenju, naprednem managementu v visokotehnoloških, inovativnih podjetjih, psihologiji vodenja, pozitivnem organizacijskem vedenju, uceci se organizaciji ter vodenju v javnem sektorju. Predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Celoten zbirnik Pregleda del in tockovalnika bibliografije Sandre Penger na dan zadnje habilitacije, izvolitve v redno profesorico (1. 11. 2018) skupaj zajema 606,67 tock ter skupaj 780 del. Na podrocju pedagoške dejavnosti je bila mentorica skupaj pri vec kot 400 diplomskih in 300 magistrskih delih ter 1 doktorskemu delu. Za svoje študijsko in raziskovalno delo je prejela številne nagrade za raziskovanja (npr. Best Paper Award: 2013, 2010, 2005, 2004) ter za študij (Nagrado Banke Slovenije (1999), Prešernovo nagrado za študij (1999), Letne pohvale EF UL v casu študija. V poslovno prakso je vpeta prek družinskega podjetništva vse od leta 1988 leta dalje do danes. Kot clanica svetovalne skupine FUTURE-O® in programske raziskovalne skupine pri prof. dr. Vladu Dimovskem je redno vpeta v stik z gospodarsko prakso in sodeluje na vec raziskovalnih in svetovalnih projektih. Aktivno sodeluje tudi s podjetji prek izvedb izobraževanj in akademij za podjetja na temo vodenja, uresnicevanje sebe skozi avtenticno vodenje, time managementa in uspešne samoorganizacije, pozitivne psihologije v prodaji in vodenju, managementa/obvladovanja energije in fokusa na delovnem mestu, motivacije, samomotivacije ter opolnomocenja sodelavcev ter vešcin vodenja za osebni razvoj. V mandatnih obdobjih 2009/2011 ter 2011/2013 je bila namestnica Katedre za management in organizacijo. V tekocih mandatnih obdobjih 2013/2015, 2015/2017 ter 2017/19 je izvoljena v Komisijo za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Je urednica revije Izzivi managementu. V podjetniško okolje je vpeta preko družinskega podjetništva, vse od otroštva do danes, pri cemer je ustanovitev družinskega podjetja v letu 1989 pomembno vplivala na njen razvoj odnosa do dela, vrednot, ljudi in ciljev. V prostem casu je bila aktivna atletinja tekmovalka Kettlebell Lifting športa v športnem klubu Kettlebells Center, clanica slovenske reprezentance Kettlebell Šport Zveze Slovenija in licencirana EGSA Kettlebell Fitness trenerka (18. 5. 2014) pod vodstvom trenerja Gregorja Sobocana, Master of Sports World Class; je prejemnica skupaj 23 medalj v tekmovalnih sezonah 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18 (od tega 5 zlatih na mednarodnih tekmovanjih). Decembra 2016 je prejela naziv vice državne prvakinje v dvigovanju uteži, kettlebell liftingu, snatch disciplini (16 kg) ter ta naziv decembra 2017, dne 9. 12. 2017, ponovno osvojila z nazivom vice državne prvakinje. Maja 2018 je osvojila tretje mesto na evropskem prvenstvu športa kettlebell lifting (vir: Kettlebell Šport Zveza Slovenije). Njena javno dostopna bibliografija je dostopna na spletni povezavi Cobiss: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&code=
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani