EF SEB LU logo

Bilateral Research Projects

(current projects)

Project Title Co-financer Head of Project Duration of Project
Environmental tax reform and double dividend issues in Slovenia and Montenegro Slovenian Research Agency Aleksandar Kešeljević, PhD 1.1.2021 - 31.12.2023
Koalicije lastnikov in njihov učinek na uspešnost podjetij v Republiki Srbski v obdobju 2006-2018 Slovenian Research Agency Matjaž Koman, PhD 1.7.2021 - 30.6.2023
Kulturna raznolikost: pot v prosperiteto ali revščino? Slovenian Research Agency Aleksandar Kešeljević, PhD 1.7.2021 - 30.6.2023
Trajnostna potrošnja in trženjske sposobnosti: prispevki k obstoječemu znanju in implikacije Slovenian Research Agency Mateja Bodlaj, PhD 1.7.2021 - 30.6.2023
Učinkovita nabava 4.0 in management operacij za odpornost oskrbovalnih verig Slovenian Research Agency Marko Budler, PhD 1.7.2022 - 30.6.2024
Stare besede, nove besede, novi svet: Življenje slovenskih leksikografov - priseljencev v ZDA Slovenian Research Agency Alenka Vrbinc, PhD 1.7.2022 - 30.6.2024
Digitalno piratstvo, digitalno kopičenje in usmerjenost k nelastništvu med slovenskimi porabniki Slovenian Research Agency Mateja Kos Koklič, PhD 1.7.2022 - 30.6.2024
Green accounting in the function of achieving balanced economic development - a comparative overview in Slovenia and Montenegro Slovenian Research Agency Metka Tekavčič, PhD 1.1.2023 - 31.12.2024
Stereotipi, povezani z blagovno znamko: vidik povpraševanja in ponudbe Slovenian Research Agency Živa Kolbl, PhD 1.1.2023 - 31.12.2024
V iskanju ravnotežja: Kako organizacijski design, stil vodenja in osebnost zaposlenih prispevajo k dvojnosti med raziskovanjem in izkoriščanjem znanj Slovenian Research Agency Aleša Saša Sitar, PhD 1.1.2023 - 31.12.2024
Vpliv kulture na moralno presojo študentov računovodstva: primerjava Hrvaške in Slovenije Slovenian Research Agency Maja Zaman Groff, PhD 1.4.2023 - 31.3.2024

(finished projects)

There are no projects in the archive.
To top of page