EF SEB LU logo

Podjetniško voditeljstvo

course

Aims of the course

Cilj predmeta je naučiti ključne kompetence podjetniškega vodenja, razviti samo-refleksijo in študente inspirirati z uspešnimi podjetnišnikimi zgodbami.

Course syllabus

Pri predmetu bomo obravnavali sledeče koncepte podjetniškega vodenja in spodbudili študente k refleksiji, uporabi ter razvijanju vodenja kot relacijskega procesa:

Samorefleksija
● Razmišljujoči praktik (Schon)
● Miselni ustroj rasti (Carol Dweck)
● Element (Ken Robinson)
● Peska (Angela Lee Duckworth)
● Samo učinkovitost (Bandura)
● Navada dosežkov (Bernie Roth)
Relacijsko vodenje
● Zanos (Michaly Csikszentmihalyi)
● Originali (Adam Grant)
● Stili recipročnosti (Adam Grant)
● Visoko-kakovostne povezave (Jane Dutton)
● Motivacija za ustvarjalno delo (Dan Pink)
● Podajanje povratnih informacij
● Nevro vidiki vodenja (Baba Shiv)

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 11:30 in P-310
 
To top of page