EF SEB LU logo

Selling: Principles and Methods

course

Aims of the course

- Spoznati teoretična izhodišča in praktičen uvod v veščine, ki so potrebne pri osebni prodaji na medorganizacijskih trgih in na trgih izdelkov široke potrošnje.
- Naučiti se načrtovanja, priprave in izvedbe neposrednih prodajnih aktivnosti, zlasti še prodajnega razgovora in tehnik pogajanja s potencialnim ali obstoječim kupcem.
- Spoznati orodja, tehnike in metode za neposredno praktično izvedbo prodajnih aktivnosti.
- Seznaniti se z načini izbiranja, treniranja ter merjenja uspešnosti in motiviranja prodajnega osebja.

Course syllabus

1. Temelji osebne prodaje
2. Vzpostavitev zaupanja in prodajne etike, razumevanje kupcev
3. Komunikacijske sposobnosti
4. Načrtovanje prodajnih dialogov in predstavitev
5. Prodajni dialog – ustvarjanje in komuniciranje vrednosti
6. Obravnavanje tveganj in pridobivanje naklonjenosti
7. Prodajna pogajanja
7.1 Razširitev odnosov s strankami, ocena
zadovoljstva strank, poprodajne storitve
8. Samovodenje in timsko delo, klasifikacija računov, upravljanje ključnih strank

Course director(s)

  • Office Hours
  • Friday at 11:00 in P-329
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in Zoom
 
To top of page