EF SEB LU logo

Tourism Destination Management

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati pomen celovite turistične ponudbe, ki se oblikuje v turistični destinaciji.
- Spoznati deležnike na turistični destinacij.
Spoznati funkcije DMO-jev
- Spoznati metodologije in sisteme načrtovanja razvoja turističnih destinacij.
- Spoznati financiranje DMO-jev.
- Spoznati trženje DMO-jev.
- Spoznati spremljanje konkurenčnosti turističnih destinacij.
- Spoznati ključne koncepte na področju trajnostnega razvoja turističnih destinacij
- Spoznati ključne koncepte na področju digitalne preobrazbe turističnih destinacij
- Spoznati primere managementa turističnih destinacij.

Vsebina predmeta

1.Uvod
2. Opredelitev turistične destinacije in organizacij destinacijski management (DMO) na lokalni, regionalni in nacionalni ravni
3. Deležniki turizma
4. Funkcije DMO v preteklosti, sedanjosti in v prihodnosti
5. Financiranje DMO
6. Nova paradigman upravljanja destinacij – model upravljanja destinacij St .Gallen
7. Trženje turistične destinacije
8. Trajnostni razvoj in merjenje trajnostnega razvoja na ravni destinacije
9. Digitalna transformacija DMO
10.Primeri dobrih praks

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani