EF SEB LU logo

Vrednotenje in finančna analiza podjetij

course

Aims of the course

Študenti bodo razumeli prednosti, slabosti, uporabnost in omejitve različnih modelov (metoda diskontiranih denarnih tokov, relativno vrednotenje, uporaba realnih opcij, modeli preostalega dobička) vrednotenja in finančne analize podjetij. Modele bodo znali tudi praktično uporabiti.

Course syllabus

Uvod v vrednotenje podjetij in finančno analizo
Vrednotenje na podlagi diskontiranih denarnih tokov
Dividendno-diskontni model
Model prostih denarnih tokov
Ocena denarnih tokov
Ocena diskontnih stopenj
Ocena stopenj rasti
Verjetnostni pristopi k vrednotenju
Relativne mere vrednotenja (uporaba večkratnikov)
Model presežnega (preostalega) dobička
Model presežne spremembe dobička
Razgradnja preostalega dobička in vrednost poslovanja (operacij)
Vrednotenje premij za obvladovanje podjetja, nejavnih podjetij, združitev in prevzemov, finančnih institucij in podjetij v finančni stiski
Posebne teme pri vrednotenju podjetij
Lastnosti napovedi finančnih analitikov ter upravljanje z dobički.
Mednarodni standardi vrednotenja (MSOV)
Vedenjski vidiki

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in RZ-105
 
To top of page