EF SEB LU logo

Sustainable tourism management

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti slušatelje s problematiko ekološkega managementa v turizmu in z osnovami takšnega koncepta.
- Podati osnovna izhodišča za uvajanje ekološkega managementa v turistična podjetja.
- Poudarek predmeta je na produktnem konceptu oziroma ekološkem managementu z vidika posameznih turističnih podjetij/ponudnikov, manj so zajeti destinacijski vidiki kot celota.

KONKRETNA IZVEDBA PREDMETA ZA TEKOČI CIKEL PREDAVANJ JE SPROTI OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH PREDMETA OD DNEVA ZAČETKA CIKLA PREDAVANJ. SPLETNE STRANI IZVEDBE PREDMETA SE ZAPREJO PO KONČANIH TEKOČIH PREDAVANJIH.

Vsebina predmeta

1. Uvod
2. Opredelitev trajnostnega managementa
3. Modeli trajnostnega managementa v turizmu
3.1. Management kakovosti okolja (green)
3.2. Management ekoloških vplivov (grey)
4. Kategorije trajnostnega managementa v turizmu
4.1. Ekološki kodeksi
4.2. Interni ekološki standardi in ekološki management
4.3. Ekološke nagrade, priznanja
4.4. Ekološki znaki
4.5. Ekološke sheme (EMAS)
5. Uvajanje trajnostnega managementa v turistično podjetje
5.1. Vloga javnega, zasebnega in nevladnega sektorja
5.2. Modeli uvajanja trajnostnega managementa v podjetje
6. Študije primerov
6.1. Etični kodeks WTO
6.2. Lao Code of Conduct
6.3. Green Globe
6.4. Znak EU za hotele
6.5. Green Key
6.6. Green Destinations


Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov tanja.mihalic@ef.uni-lj.si
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani