EF SEB LU logo

Podjetnik in zaposleni

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati kontekst dela z zaposlenimi v majhnih in srednje-velikih podjetjih (MSE)
- Spoznati temeljna in napredna področja dela z zaposlenimi v rastočem podjetju
- Preučiti izkušnje izbranih podjetij uspešnih in neuspešnih projektov vzpostavljanja sistemov dela z zaposlenimi
- Soustvariti projekt konceptualne zasnove HRM praks ali sistema v MSEju

Vsebina predmeta

Prvi del: Kontekst dela z zaposlenimi v majhnih in srednje-velikih podjetjih (MSE)
1. Uvod
2. Od podjetnika do zaposlovalca
3. Oblikovanje zaposlitvenih odnosov v MSEjih
Drugi del: Ravnanje z ljudmi pri delu
4. Analiza in (pre)oblikovanje dela
5. Privabljanje izbiranje in uvajanje zaposlenih
6. Usposabljanje in razvoj
7. Zagotavljanje delovne uspešnosti in nagrajevanje
8. Odnosi med zaposlenimi in zavzetost
9. Timsko delo
10. Organizacijska kultura
11. HRM in inovativnost
12. Fluktuacija zaposlenih
13. Pravni in etični vidiki dela z ljudmi
Tretji del: Trendi in izzivi dela z zaposlenimi v MSEjih
14. Rast MSE in vloga formalizacije dela z zaposlenimi
15: HRM v družinskem podjetju
16. Sklep: Innovativno ravnanje z ljudmi pri delu v MSEjih

Nosilci predmeta

  • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
  • Twitter: @SkerlavajMiha 
  • Skype: mihaskerlavaj 
  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v Zoom
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru prek elektronske pošte.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani