Razvoj spretnosti 2 / Skills development 2

Cilji predmeta

Študent pridobi osnovni vpogled, praktične izkušnje in spretnosti pri uporabi različnih pristopov, metod, tehnik in orodij, ki jih uporabljajo institucije, podjetja in druge organizacije za namene analize, razvoja, preizkušanja, vpeljave in uporabe novosti pri svojem delovanju.

Vsebina predmeta

V okviru predmeta bodo študentje pridobili spretnosti, to je sposobnosti in zmožnosti, ki jih študenti pridobijo namensko in na sistematičen način in jim zagotavljajo tekoče opravljanje kompleksnih aktivnosti in zadolžitev pri delovanju organizacij, ki vključujejo različne ideje, orodja in medsebojno komunikacijo.

Spoznali bodo namen, uporabo ter prednosti in slabosti različnih pristopov, metod, tehnik in orodij, ki jih uporabljajo institucije, podjetja in druge organizacije za namene analize, razvoja, preizkušanja, vpeljave in uporabe novosti pri svojem poslovanju.

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Matej Černe

  • Katedra za management in organizacijo (redni član)
  • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v P-334
  • Na govorilne ure (v živo ali preko Zooma) se prosim najavite preko elektronske pošte. // Please make an e-mail appointment either for an in-person or a virtual meeting.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani