EF SEB LU logo

 

Trg dela v Sloveniji: Pregled stanja in analiza izbranih tem

znanstvena monografija

 • Avtor/ji:
 • Domadenik Polona
 • Farčnik Daša
 • Kostevc Črt
 • Ograjenšek Irena
 • Redek Tjaša
 • Simčič Nives
 • Dolenc Primož
 • Laporšek  Suzana
 • Vodopivec Milan
 •  
 •  
 •  
 •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612402686
ISBN koda: 978-961-240-268-6
Fizični opis: 94 str.
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 31.12.2013
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
Namen monografije, ki je pred vami, je podrobno predstaviti stanje na trgu dela v Sloveniji. Vsebuje tri vsebinsko zaokrožene sklope.

V prvem celostno prikazujemo gibanje najpomembnejših kazalcev s ciljem osvetliti najbolj pereče teme slovenskega trga dela. Osredotočimo se na analizo dogajanja na trgu dela od leta 2000 dalje, s poudarkom na analizi gibanja števila aktivnega prebivalstva, brezposelnosti, strukturnih značilnosti brezposelnih ter regionalnih značilnostih.

Drugi vsebinski sklop vsebuje primerjalno analizo stanja na trgu dela v Sloveniji s stanjem v Evropski uniji. Glavne kazalnike (stopnja aktivnosti in brezposelnosti) ter izbrane strukturne značilnosti analiziramo s ciljem ugotoviti, kje trg dela v Sloveniji odstopa od evropskih povprečij.

V tretjem in najbolj heterogenem vsebinskem delu monografije obravnavamo izbrane, po našem mnenju ključne oziroma najbolj pereče teme: zaposljivost mladih ter diplomantov na trgu dela, dogajanje na področju plač, gibanje zaposlovanja ter stroškov dela v podjetniškem sektorju ter dejavnike motivacije starejših, da ostanejo aktivni oziroma ovire, ki jih silijo v neaktivnost.
Na vrh strani