Opredelitev in merjenje učinkovitosti v zdravstvu: primer slovenskih bolnišnic

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Došenović Bonča Petra
  •  
  •  
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612402709
ISBN koda: 978-961-240-270-9
Fizični opis: 230 str.
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 15.1.2014
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
Cilj te monografije je opredeliti pojem učinkovitosti v zdravstvu in proučiti tehnično in stroškovno učinkovitost v bolnišnicah, in sicer na primeru slovenskih splošnih bolnišnic. Za uresničitev tega cilja najprej opredeljujemo učinkovitost v zdravstvu in natančno definiramo pojme, kot so ekonomska, tehnična, alokacijska, prihodkovna, profitna in stroškovna učinkovitost. Poudarek je predvsem na tehnični in stroškovni učinkovitosti, saj upoštevamo, da slovenske splošne bolnišnice poslujejo neprofitno in da se uspešnost njihovega poslovanja kaže v minimiziranju stroškov, kar odražata alokacijska in stroškovna učinkovitost.
Za uresničitev zastavljenega cilja je ključno proučiti tudi metodologije za proučevanje učinkovitosti in vzore takšnega proučevanja v znanstveni literaturi. Posebno pozornost namenjamo analizi ekonomske učinkovitosti z metodo ovojnice podatkov oziroma metodologiji DEA, saj je glede na razpoložljivost podatkov o slovenskih bolnišnicah najprimernejša za analizo njihove učinkovitosti. Metodologijo DEA uporabimo za opredelitev meje proizvodnih možnosti za slovenske splošne bolnišnice. Za ta namen oblikujemo štiri različne specifikacije modelov DEA, s katerimi za 12 slovenskih bolnišnic tako na podlagi presečnih podatkov kot na podlagi združenega vzorca za obdobje 2005–2008 izračunamo mere tehnične učinkovitosti, obseg mrtvih inputov in outputov, mere super učinkovitosti in mere stroškovne učinkovitosti, analiziramo pa jih tudi z vidika stabilnosti rezultatov, z vidika vlog zgleda, z vidika medsebojnega vpliva učinkovitih bolnišnic na mere tehnične učinkovitosti ostalih bolnišnic in z vidika sprememb učinkovitosti v času. S tem opredelimo nabor slovenskih splošnih bolnišnic, ki tvorijo mejo proizvodnih možnosti, značilnosti te meje, točke na meji, ki kažejo stroškovno učinkovitost oziroma uspešnost bolnišnic, in tudi položaj vseh neučinkovitih bolnišnic glede na mejo proizvodnih možnosti.

Poleg uvodnega in sklepnega dela sestavlja monografijo šest poglavij. V prvem poglavju najprej opredelimo pojem učinkovitosti, v drugem pa učinkovitost v primeru izvajalcev zdravstvenih storitev. Tretje poglavje zajema pregled metodologij za proučevanje učinkovitosti, v četrtem pa je prikazano proučevanje učinkovitosti izvajalcev zdravstvenih storitev z metodologijo DEA. V petem poglavju prikažemo pregled dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti izvajalcev zdravstvenih storitev. Šesto poglavje sestavlja natančna analiza tehnične in stroškovne učinkovitosti slovenskih bolnišnic z metodologijo DEA.Na vrh strani