Cluster Development in the Czech Republic and Slovenia

strokovna monografija

 • Avtor/ji:
 • Petrin Tea
 • Břusková Pavla
 • Bialic-Davendra Magdalena
 • Bednář Pavel
 • Cerar Aidan
 • Grebeníček Pavel
 • Vejmělková Eva
 • Kavaš Damjan
 • Kotnik Patricia
 • Murovec Nika
 • Prodan Igor
 • Slavec Alenka
 •  
 •  
 •  
 •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612402815
ISBN koda: 978-961-240-281-5
Fizični opis: 173 str.
Ključne besede: gospodarstvo - razvoj - Slovenija, gospodarstvo - razvoj - Češka, trg kapitala - Češka
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis d.o.o., Ljubljana
Datum izdaje: 12.10.2014
Pripeti dokumenti
PDF: vsebina
O knjigi
Češko-slovenska monografija, posvečena grozdom in politiki grozdov, je rezultat projekta »CLUPERPOL« – Raziskava o modelu merjenja uspešnosti grozdov in učinkovitosti politike grozdov. Raziskava vključuje študije primerov izbranih skupin iz Češke in Slovenije ter je bila izvedena v letih 2010–2011 v okviru obojestranskega programa mobilnosti češkega ministrstva za šolstvo, mladino in šport.

The Czech-Slovenian monograph devoted to clusters and cluster policies is a result of the »CLUPERPOL« project – The research of the cluster performance measurement model and cluster policy efficiency, including case studies of selected clusters from the Czech Republic and Slovenia, conducted during 2010–2011 under the Bilateral Mobility Programme of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports.Na vrh strani