Ogledalo slovenskega insolvenčnega prava: Pravno-empirična analiza učinkovitosti insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi družbami v Sloveniji

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Cepec Jaka
  •  
  •  
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612403041
ISBN koda: 978-961-240-304-1
Fizični opis:
Ključne besede: insolvenčno pravo, empirična analiza
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis d.o.o., Ljubljana
Datum izdaje: 24.2.2016
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
Monografija je analitično nadaljevanje monografije »Anatomija korporacijskega insolvenčnega prava«. Bistvo prve monografije je v predstavitvi in analizi temeljnih gradnikov, ki definirajo sistem insolvenčnega prava, in je teoretična osnova za nadaljnja pravna in pravno-ekonomska raziskovanja korporacijskega insolvenčnega prava. Ogledalo slovenskega insolvenčnega prava vsebuje pravno in predvsem empirično analizo učinkovitosti nacionalne ureditve insolvenčnega prava.Na vrh strani