Kakovost človeškega kapitala in gospodarska uspešnost regije: zasnova in testna preverba empiričnega modela

znanstvena monografija

 • Avtor/ji:
 • Domadenik Polona
 • Farčnik Daša
 • Kaše Robert
 • Mihelič Katarina Katja
 • Ograjenšek Irena
 • Zupan Nada
 •  
 •  
 •  
 •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612402921
ISBN koda: 978-961-240-292-1
Fizični opis:
Ključne besede: kadri, razvoj, ekonomski razvoj, vplivi, zaposleni
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis d.o.o., Ljubljana
Datum izdaje: 30.6.2015
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
/Na vrh strani