Aims of the course

no description

Course syllabus

1. Uvod v ekonomsko demografijo.
2. Posebnosti ekonomsko demografske analize. Longitudinalna in transverzalna analiza.
3. Demografski procesi. Rodnost, smrtnost in migracije.
4. Rast, obnavljanje in projekcije prebivalstva.
5. Demografski modeli. Model stacionarnega in stabilnega prebivalstva. Drugi modeli.
6. Ekonomsko demografski modeli.
7. Ekonomsko demografski vidiki globalizma, splošnega razvoja, okoljskih problemov in naravnih virov.
8. Demografski elementi poslovnega okolja. Trgi in lokacije ter ekonomska demografija.
9. Ekonomsko demografski vidiki otroškega varstva, zdravstva ter upokojevanja in varstva ostarelih.
10. Ekonomija in politika prebivalstva. Akcijski program o prebivalstvu in razvoju.
11. Vzdržni demografski razvoj v Sloveniji, Evropi in svetu.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in R-412
 
To top of page