Globalization and Labour Market

Aims of the course

no description

Course syllabus

1. Opredelitev in osnovne značilnosti globalizacije
2. Splošni pogled na trg dela in njegovo delovanje
3. Povpraševanje po delu in mednarodna trgovina
3.1 So lahko države z visokimi mezdami konkurenčne?
3.2 Implikacije mednarodne trgovine za trg dela
4. Ponudba dela in mednarodne migracije
4.1 Modeli ponudbe dela
4.2 Vpliv imigracije in emigracije na trge dela
5. Teoretični modeli o trgovini, mezdah in mobilnosti proizvodnih dejavnikov
5.1 Rikardijanski modeli
5.2 Neoklasični modeli
5.3 Empirične študije
6. Evropski trg(i) dela
6.1 Regulacija na trgu dela
6.2 Sindikati in kolektivna pogajanja
6.3 Politike na trgu dela
7. Trgi dela v državah v razvoju
8. Standardi dela in izzivi spodobnih delovnih razmer

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in R-412
 
To top of page