Design of an Organization

Aims of the course

no description

Course syllabus

1. Osnove teorije organizacije
2. Uvod v analizo in oblikovanje organizacije
3. Tehnike analize in oblikovanja organizacije
4. Vpliv situacijskih spremenljivk na organizacijo
4.1. Okolje
4.2. Velikost združbe
4.3. Tehnologija
4.4. Cilji in strategije
4.5. Zaposleni
5. Organiziranje delovnih mest in oddelkov
6. Oblike organizacijskih struktur
7. Organizacijsko urejanje poslovanja
8. Organizacijska kultura
9. Spreminjanje in razvoj organizacije
10. Učenje združb in ravnanje z znanjem

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in P-321
 
To top of page