Design of an Organization

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s tehnikami analize in oblikovanja organizacije, vplivom situacijskih spremenljivk na organizacijo, organiziranjem delovnih mest in oddelkov, oblikami organizacijskih struktur, spreminjanjem in razvojem organizacije ter učenjem združb in ravnanjem z znanjem v podjetjih in drugih združbah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju oblikovanja organizacije, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki temelji na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju oblikovanja organizacije.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju oblikovanja organizacije.

Course syllabus

1. Osnove teorije organizacije
2. Uvod v analizo in oblikovanje organizacije
3. Tehnike analize in oblikovanja organizacije
4. Vpliv situacijskih spremenljivk na organizacijo
4.1. Okolje
4.2. Velikost združbe
4.3. Tehnologija
4.4. Cilji in strategije
4.5. Zaposleni
5. Organiziranje delovnih mest in oddelkov
6. Oblike organizacijskih struktur
7. Organizacijsko urejanje poslovanja
8. Organizacijska kultura
9. Spreminjanje in razvoj organizacije
10. Učenje združb in ravnanje z znanjem

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in P-321
 
To top of page