EF SEB LU logo

Proizvodni management

course

Aims of the course

Predmet preučuje poslovne procese v management proizvodnih in storitvenih procesov ter managementa oskrbovalnih verig s kombinacijo analitičnih tehnik in podajanja ustreznih vodstvenih vpogledov. Študente seznanja s koncepti in tehnikami, ki so bistvene za zasnovo, načrtovanje, nadzor in izboljšanje storitev in proizvodnih operacij. Predmet ponuja kvantitativna in kvalitativna orodja za analizo poslovanja in študentom omogoča, da vidijo vlogo managementa procesov, ki učinkovito podpira poslovno strategijo podjetja. V vsakem modulu predmeta predmet predstavi osnovna orodja za analizo problemov, metode za obvladovanje določenega vidika poslovanja v realni situaciji ter nudi strateški pogled, običajno z uporabo primerov, na ta vidik poslovanja.

Course syllabus

Učni načrt predmeta:

Predmet obravnava procesni vidik organizacije in se osredotoča na analiza pretoka procesa, upravljanje spremenljivosti in negotovosti v procesih, obvladovanje zalog in zmogljivosti v procesih ter vzpostavitev odzivne in učinkovite oskrbovalne verig, ki temelji na deljenju informacij in koordiniranem delovanju.
V nadaljevanju predmet odgovarja na ključne izzive povezane z usklajevanjem povpraševanja in zmogljivosti. Tu sledi uveljavljeni hierarhični strukturi planiranja proizvodnje v podjetjih, z agregatnim planiranjem proizvodnje, zmogljivosti in delovne sile, planiranjem zalog in terminiranjem proizvodnih operacij ter spoznavanjem pristopov v proizvodnji v okviru vitkega managementa. Vsebine se močno navezujejo na napovedovanje povpraševanja, osnove uravnavanja zalog in logistike.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 15:00 in P-326
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 13:00 in RZ-305
 
To top of page