EF SEB LU logo

International Finance

course

Aims of the course

Glavni cilj predmeta je vzpostaviti pregled vseh ključnih globalnih konceptov mednarodnih financ. Pouk je zasnovan tako, da združuje tako praktični kot tudi teoretični vidik mednarodnih financ. Študentje bodo postavljeni v položaj investicijskih analitikov. Uporaba matematičnih konceptov področja v sklopu predmeta bo minimalna, glavni namen je vzpostaviti razumevanje stvarnosti mednarodnih financ in institucij, ki nanje vplivajo.

Po zaključku predmeta bodo študenti sposobni:
• razlagati ključne pojme v mednarodnih financah,
• upravljati s posebnimi mednarodnimi finančnimi tveganji (deželno tveganje in valutno tveganje) in
• analizirati razmerje med mednarodni tokovi kapitala in drugimi makroekonomskimi agregati ter institucionalne vidike različnih vrst mednarodnih kapitalskih tokov

Course syllabus

Osnovni koncepti v mednarodnih financah:
• Plačilna bilanca
• Tečaji in tečajne politike
• Mednarodni devizni trg in napovedi dogajanja na njem
• Mednarodni paritni pogoji
• Mednarodni denarni sistem: koncepti in razvoj
• Neravnovesja v državnih bilancah in novo globalno finančno upravljanje

Tečajna tveganja in njegovo upravljanje:
• Mednarodni devizni trg
• Mednarodni paritetni pogoji in tečajne napovedi
• Instrumenti za upravljanje valutnih tveganj (terminske pogodbe, opcije, valutne zamenjave)

Deželno tveganje in analiza finančne ranljivosti - pomen bonitetnih ocen:
• Koncept in analitični okvir za merjenje deželnega tveganja
• Kreditne bonitetne agencije in njihov pomen

Mednarodni tokovi kapitala - koncepti in glavni vzorci:
• Mednarodni kapitalski tokovi in makroekonomski agregati
• Razvrščanje, obseg in struktura mednarodnih kapitalskih tokov
• Liberalizacija mednarodnih kapitalskih tokov
• Glavni vzorci finančnih tokov

Javni in zasebni kapitalskih tokovi glede na institucije in instrumente:
• Javni tokovi (multilateralne finančne institucije in dvostranski uradni viri)
• Zasebni tokovi (evro-finančni trg, sindicirana posojila, evroobveznice)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 16:00 in P-345
 
To top of page