EF SEB LU logo

Elektronsko poslovanje

course

Aims of the course

Študente seznaniti z osnovami elektronskega poslovanja, postavitvijo strategije e-poslovanja, prehodom od mrežnega trženja v e-trženje, transformacijo in gradnjo e-podjetja. Obravnavati vprašanja v zvezi z oblikovanjem strategije e-poslovanja v podjetju, neposrednim povezovanjem z dobavitelji v oskrbovalni verigi, spreminjanjem narave izdelkov in storitev v povezavi z digitalnimi in interaktivnimi storitvami ter strategije obravnavanja kupca.

Course syllabus

1. Podjetje v informacijski družbi
2. Poslovni in aplikacijski modeli e-poslovanja
3. E-strategija poslovanja (management oskrbovalne verige, management odnosov s strankami, management življenjskega cikla proizvodov)
4. Standardi v e-poslovanju in informacijska podpora e-poslovanju
5. M-poslovanje
6. Pravni in etični vidiki e-poslovanja
7. E-uprava

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/antonmanfreda/ 
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in Zoom
 
To top of page