Electronic Business

course

Aims of the course

Študente seznaniti z osnovami elektronskega poslovanja, postavitvijo strategije e-poslovanja, digitalno preobrazbo in gradnjo e-podjetja.

Predmet bo študentom omogočil razumevanje in kritično ovrednotenje vprašanj v zvezi z oblikovanjem strategije e-poslovanja v podjetju, neposrednim povezovanjem z dobavitelji v oskrbovalni verigi, spreminjanjem narave izdelkov in storitev v povezavi z digitalnimi in interaktivnimi storitvami ter strategije obravnavanja kupca.

Predmet bo študentom omogočil tudi razvoj veščin oblikovanja in analiziranja digitalnih poslovnih modelov in obvladovanje varnostnih in kibernetskih tveganj, ki izhajajo iz elektronskega poslovanja.

Course syllabus

1. sklop
Pomen elektronskega poslovanja
Podjetje v dobi digitalizacije
Vpliv elektronskega poslovanja na posamezne panoge

2. sklop
Novi poslovni modeli
E-strategija poslovanja
Management odnosov s strankami
Management oskrbovalne verige

3. sklop
Razvoj e-poslovanja
M-poslovanje
Internet stvari
Pametna mesta

4. sklop
Informacijska podpora e-poslovanju
Umetna inteligenca
Trendi na področju elektronskega poslovanja
Kibernetska varnost

5. sklop
Standardi v e-poslovanju
Pravni in etični vidiki elektronskega poslovanja
E-uprava


Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/antonmanfreda/ 
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in R-411
 
To top of page