EF SEB LU logo

Razvoj informacijskih sistemov

course

Aims of the course

- Spoznati študente s temeljnimi metodami in tehnikami planiranja, oblikovanja, izvedbe, uvajanja, izvajanja in vzdrževanja poslovnih informacijskih sistemov.
- Usposobiti študente za ugotavljanje obstoječega in želenega stanja informacijskih sistemov na osnovi sistemske analize.
- Seznaniti študente s tehnikami podatkovnega, postopkovnega in predmetnega modeliranja.
- Naučiti študente uporabljati teoretično znanje pri reševanju konkretnih primerov.
- Spoznati študente s skupinskim delom pri razvijanju informacijskih sistemov.

Course syllabus

1. Metode razvoja IS
2. Analiziranje poslovnih primerov
3. Modeliranje poslovnih procesov
4. Modeliranje zahtev
5. Pridobivanje informacijskih rešitev
6. Oblikovanje uporabniškega vmesnika in osnove HTML
7. Arhitektura sistema
8. Implementacija
9. Izvajanje in vzdrževanje

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 13:30 in RZ-407
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 
To top of page