EF SEB LU logo

Razvoj informacijskih sistemov

course

Aims of the course

- Spoznati študente s temeljnimi metodami in tehnikami planiranja, oblikovanja, izvedbe, uvajanja, izvajanja in vzdrževanja poslovnih informacijskih sistemov.
- Usposobiti študente za ugotavljanje obstoječega in želenega stanja informacijskih sistemov na osnovi sistemske analize.
- Seznaniti študente s tehnikami podatkovnega, postopkovnega in predmetnega modeliranja.
- Naučiti študente uporabljati teoretično znanje pri reševanju konkretnih primerov.
- Spoznati študente s skupinskim delom pri razvijanju informacijskih sistemov.

Course syllabus

1. Uvod v sistemsko analizo in oblikovanje
2. Analiziranje poslovnih primerov
3. Modeliranje zahtev
4. Modeliranje poslovnih procesov
5. Razvojne strategije
6. Oblikovanje uporabniškega vmesnika
7. Arhitektura sistema
8. Programiranje v VBA
9. Izvajanje in vzdrževanje

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 13:30 in RZ-407
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 
To top of page