EF SEB LU logo

Finančno posredništvo

course

Aims of the course

- Spoznati pomen in vlogo finančnega posredništva znotraj gospodarstva neke države.
- Poudariti funkciji nadzora in ponujanja likvidnosti, ki jo uporabnikom omogočajo finančni posredniki.
- Spoznati regulacijo posrednikov, predvsem v smislu preprečevanja sistemskih finančnih kriz.
- Predstaviti nekatere osnovne "tipe" finančnih sistemov.
- Obravnavati vpliv finančnih posrednikov in trgov posojil na makroekonomski položaj posamezne države.

Course syllabus

1. Nadzor bank in njihovih uporabnikov
2. Ponudba likvidnosti s strani bank in finančnih trgov
3. Navali na banke in finančne krize
4. Regulacija finančnih posrednikov
5. Oblikovanje finančnih pogodb in konkurenca med bankami
6. Primerjava finančnih sistemov
7. Posredovanje, trgi posojil in makroekonomski položaj države

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in P-303
 
To top of page