EF SEB LU logo

Informatika

course

Aims of the course

- Razumeti pojem informacije, poslovne informatike, informacijskega sistema, informacijske družbe in informacijske tehnologije.
- Razviti raven teoretičnega razmišljanja o vlogi informacije pri upravljanju v smislu podpore pri poslovnem odločanju.
- Razumeti praktično vlogo informatike v poslovnih sistemih na izvajalnem in upravljalnem nivoju.
- Spoznati študente z načini načrtovanja, izvedbe, uvajanja in varovanja poslovnih informacijskih sistemov.
- Razviti sposobnost uporabe informacijske tehnologije z elementarne na srednjo raven zahtevnosti.

Course syllabus

1. Poslovna informatika in konkurenčnost podjetja
2. Informacijska tehnologija
3. Poslovni informacijski sistemi
4. Sistemi za podporo operativnemu delu
5. Programske rešitve za poslovno inteligenco
6. Elektronsko poslovanje
7. Informatizacija poslovanja
8. Upravljanje informacijskih virov
9. Varnost in zaščita informacijskih virov

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-trkman/ 
 •  
 • Skype: peter.trkman 
 • Office Hours
 • Monday at 11:00 in R-414
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jure-erjavec/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 12:00 in R-402
 
To top of page