Public Finance

course

Aims of the course

Namen predmeta je predstaviti osnove javnih financ. Bolj podrobno:
- Prikazati normativno in pozitivno teorijo alokacije javnih dobrin, teorijo javne izbire ter nekaj rezultatov teorije optimalnega obdavčevanja.
- Predstaviti osnovne značilnosti posameznih davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb itd.),
- Predstaviti sisteme socialne varnosti in socialnega zavarovanja
- Prikazati načine merjenja dohodkovne neenakosti
- Podati klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga.
- Seznaniti študente s potekom davčne harmonizacije v Evropski Uniji ter problemi, ki pri tem nastopajo.

Course syllabus

1. Normativna in pozitivna teorija alokacije javnih dobrin.
2. Teorija javne izbire.
3. Izbrane teme iz teorije optimalnega obdavčenja dohodka in potrošnje.
4. Teoretične osnove posameznih vrst davkov (dohodnina, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb.)
5. Harmonizacija posrednih in neposrednih davkov v Evropski Uniji.
6. Socialna varnost
7. Redistribucija dohodka
8. Javnofinančni prihodki in odhodki; javnofinančni primanjkljaj in javni dolg.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in RZ-102
 
To top of page