Management of SMEs

course

Aims of the course

- Uvesti študente v razumevanje podjetništva ter MSP.
- Spoznati značilnosti managementa MSP.
- Preučiti posamezne poslovne funkcije in pomembne vidike v MSP.
- Spoznati primere MSP.

Course syllabus

1. Podjetniške perspektive: podjetništvo, mala in srednje velika podjetja (MSP)
2. Strateški vidiki MSP
3. Management rasti, razvoja in preobrata MSP
4. Vodenje MSP
5. Management povezovanja MSP
6. Notranje podjetništvo v MSP
7. Organiziranje in skrb za zaposlene v MSP
8. Management mednarodne rasti MSP

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in P-328
 
To top of page