EF SEB LU logo

Management oskrbe

course

Aims of the course

Predmet gradi na osnovah poslovne logistike in študenta uvede v problematiko zagotavljanja ustrezne oskrbe proizvodov oziroma storitev v oskrbni verigi.
Usposobiti študente za prepoznavanje problemov povezanih z zagotavljanjem učinkovitosti oskrbe in težavami, ki jih povzroča negotovost poslovnega okolja. Posledično predvidevanje možnih razpletov ter izbiro ustrezne poslovne odločitve, ki zasleduje izbrane cilje poslovne strategije.
Razumevanje soodvisnosti elementov oskrbe oziroma nasprotujočih si interesov v oskrbni verigi in njihovega vpliva na uspešnost delovanja celotne oskrbne verige.
Poglobljeno razumevanje poslovnih modelov in konceptov na podlagi analize primerov iz prakse.

Course syllabus

SKLOP 1: MANAGEMENT OSKRBE IN NABAVE
Oskrbna veriga in vloga oskrbe
Opredelitev oskrbe v okviru poslovne logistike podjetja
Nabava v oskrbni verigi
Vloga nabave in nakupno vedenje podjetij: Vloga in pomen nabave, naloge in odgovornosti povezane z nabavno funkcijo, usmeritve in novosti povezane z nabavo
Analiza nabavnega procesa: Stopnje nabavnega procesa, nabavni trgi in tržne strukture, postopek vodenja nabave
Od nabave do managementa oskrbne verige
Vključitev nabave v poslovno strategijo podjetja
Make-or-buy« analiza in TCO-analiza
Odnosi z dobavitelji: ocenjevanje in izbira dobaviteljev
Učinek biča, koordinacija in strateško partnerstvo v oskrbni
Nabava ravno ob pravem času

SKLOP 2: SISTEM PLANIRANJA OSKRBE V PROIZVODNI IN DISTRIBUCIJSKI VERIGI
Koncept zagotavljanja ujemanja povpraševanja in oskrbe
Različne ravni planiranja
Planiranje zmogljivosti in materialnih tokov v oskrbni verigi
Planiranje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti: agregatno planiranje zmogljivosti, soočanje z variabilnostjo, fleksibilnost zmogljivosti
Planiranje potreb po materialih in uravnavanje zalog

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in RZ-305
 
To top of page