EF SEB LU logo

Mednarodna ekonomika

course

Aims of the course

- podati študentom teoretsko podlago za razumevanje vzrokov, poteka in koristi zunanje trgovine s stališča tradicionalnih in sodobnih teorij
- omogočiti študentom razumevanje prepleta in razhajanj med teorijo in dejanskimi zunanjetrgovinskimi tokovi
- Seznaniti študente s teorijo in prakso povezave med trgovino in rastjo
- Omogočiti študentom, da bodo sposobni oceniti vzroke in posledice posameznih ukrepov omejevanja zunanje trgovine

Course syllabus

1. Značilnosti svetovne trgovine in uvod k teorijam mednarodne menjave
- Glavni trendi v svetovnih trgovinskih in faktorskih tokovih
- Evidentiranje zunanje-ekonomskih tokov in plačilna bilanca
- Doktrine mednarodne menjave

2. Klasična teorija mednarodne menjave
- A. Smith in absolute prednosti
- D. Ricardo: produktivnost dela in primerjalne prednosti
- Razširitev in testi klasičnega Ricardovega modela: uvedba denarja in razpon deviznega tečaja ter relativne mezde, posplošitev na več proizvodov, več držav.

3. Neoklasična teorija MM
- Naraščajoči stroški in oblikovanje splošnega ravnotežja v pogojih proste MM
- Oblikovanje svetovne ravnotežne cene: Ponudbene krivulje (premiki, elastičnost), prostotrgovinsko ravnotežje in pogoji menjave
- Heckscher-Ohlinov model; H-O teorem, Teorem o izenačenju cen p.d., Stolper-Samuelsonov teorem in učinek MM na porazdelitev dohodka, teorem Rybczynskega
- Kratkoročni učinki in model specifičnih p.d.
- Empirični testi H-O modela

4. Novejše teorije mednarodne menjave
- Pomen znotrajpanožne trgovine
- Tehnologija in dinamika (teorija življenjskega cikla proizvodov)
- Povpraševanje in dohodkovni učinek (Linder)
- Zunanje ekonomije obsega in MM
- Monopolistična konkurenca in MM (Krugmanov model, vodoravna diferenciacija proizvodov: Spence –Dixit-Stiglitz in Lancesterjeva struktura preferenc)
- Podjetja v globalni ekonomiji: odločitev za izvoz, outsourcing, multinacionalna podjetja, heterogena podjetja

5. Mednarodna menjava, mednarodni pretok proizvodnih dejavnikov in gospodarska rast

6. Usmerjanje MM
- WTO, procesi multilateralne liberalizacije in regionalne ekonomske integracije
- Argumenti za usmerjanje zunanjeekonomskih tokov
- Ekonomska analiza učinkov ZT ukrepov: carinski in necarinski ukrepi, spodbujanje izvoza
- Drugi ukrepi za usmerjanje mednarodnih ekonomskih tokov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 11:00 in R-306
 
To top of page