EF SEB LU logo

Mednarodno finančno okolje

course

Aims of the course

- Razviti temeljna znanja na področju mednarodnih financ potrebna študentom poslovnih ved z elementarne na srednjo raven zahtevnosti.
- Spoznati študente s osnovnimi koncepti mednarodnega finančnega okolja pomembnimi za poslovne odločitve
- Naučiti študente uporabljati pridobljena teoretična znanja s področja mednarodnih financ pri reševanju konkretnih poslovnih problemov.
- Pripraviti študente na nadaljevanje študija mednarodnih poslovnih financ.

Course syllabus

1. Specifičnosti finančnega poslovanja v mednarodnem okviru
2. Plačilna bilanca
2.1. Koncept
2.2. Razlogi za neravnotežje
2.3. Financiranje in plačilnobilančno prilagajanje
3. Devizni tečaji
3.1. Koncept deviznih tečajev
3.2. Sistemi in režimi deviznih tečajev
4. Devizni trgi in mednarodni paritetni pogoji
4.1. Devizni trgi in trgovanje z devizami
4.2. Mednarodni paritetni pogoji
4.3. Napovedovanje deviznih tečajev
5. Mednarodni denarni sistem
4.1. Koncept in evolucija
4.2. Problemi sodobnega mednarodnega denarnega sistema
5. Specifična tveganja v mednarodnem finančnem poslovanju in upravljanje z njimi
5.1. Tečajna tveganja
5.2. Tveganja poslovanja s drugimi državami (county risk)
6. Financiranje mednarodne trgovine
6.1. Glavni elementi mednarodnih trgovinskih transakcij
6.2. Finančni instrumenti za financiranje izvoza
7. Finančni instrumenti na mednarodnih trgih kapitala
7.1. Sindiciran kredit
7.2. Evroobveznica
8. Projektno financiranje.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 14:00 in P-301
 
To top of page