EF SEB LU logo

Podjetniški profil

course

Aims of the course

Uvesti študente v prepoznavanje različnih profilov
podjetnikov (izhajajoč iz različnih teoretičnih
pristopov) in njihove vloge v gospodarstvu in družbi ter dejavnikov njihovega uspeha.
Nadgraditi razumevanje razlik med različnimi pojavnimi oblikami podjetništva (hitro rastoče, tipično, visokotehnološko, družinsko podjetje, žensko podjetništvo, notranje podjetništvo) in izzivov ter dejavnikov rasti, značilnih za ta podjetja.
Preko spremljanja aktualnih tem v poslovnih revijah študenti poglobijo poznavanje najnovejših trendov v podjetništvu in uspešnih podjetniških zgodb.

Course syllabus

Tipologija podjetnika:
Schumpetrovo pojmovanje podjetnika
Kirznerjevo pojmovanje podjetnika
Izbrane druge opredelitve podjetnika
Tipologija podjetij:
Dinamično podjetje
Tipično podjetje
Visokotehnološko podjetje
Družinsko podjetje
Žensko podjetništvo
Notranje podjetništvo
Podjetništvo v javnem sektorju
Dejavniki uspeha hitro rastočih podjetij
Vsaka izmed vsebinskih točk se analizira s pomočjo študij primerov.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 11:00 in P-338
 
To top of page