EF SEB LU logo

Športna vzgoja

course

Aims of the course

  1. ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga (skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža, zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj, zdrav življenjski slog).
  2. usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih.
  3. razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.
  4. pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika (zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter okolja kot posebne vrednote).
  5. oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti, spoštovanje športnega obnašanja.

Course syllabus

Študentom so na izbiro vadbene skupine z naslednjimi športnimi zvrstmi: družabni ples (standardni in latinsko ameriški), košarka, odbojka, nogomet, golf, plavanje, začetni in nadaljevalni program tenisa, badminton, jahanje, programi skupinske aerobne vadbe: New Body (Aerobika z lahkimi, enoročnimi utežmi), HI Low (klasična, energična aerobna vadba s koraki iz aerobike, plesnimi elementi, poudarjenim ritmom,...), TNZ (skupinski fitness program ob glasbi, vaje za moč in oblikovanje telesa), Cross Fit, stretching (vaje raztezanja z elementi joge, sprostitev) in fitnes. Vadbene skupine štejejo od 15 do 40 študentov, odvisno od športne zvrsti. Vsi programi (razen golfa in jahanja) so za študente prvega letnika Ekonomske fakultete brezplačni.

Poleg redne športne vzgoje imajo študenti veliko priložnosti za aktivno sodelovanje v tekmovalnem športu kot tekmovalci ali kot organizatorji. Študentski tekmovalni šport dobiva na Univerzi v Ljubljani vse večji pomen in razsežnost. Poleg prvenstev v individualnih športnih panogah potekajo univerzitetna tekmovanja v odbojki, košarki, rokometu in malem nogometu.

Na fakulteti dobro deluje Športno društvo, ki s pomočjo študentske organizacije, študentskega sveta in vodstva Ekonomske fakultete skrbi za študentske športne reprezentance. V društvu delujejo košarkarska, odbojkarska, nogometna, teniška, smučarska, šahovska in sekcija za rekreacijo zaposlenih. Reprezentance Ekonomske fakultete zelo uspešno nastopajo na univerzitetnih prvenstvih in drugih športnih tekmovanjih. Na športnih prvenstvih Univerze v Ljubljani smo že vrsto let med najuspešnejšimi članicami.

Video predstavitev predmeta se nahaja tu >>>

 
To top of page