Sports agency

course

Aims of the course

- Študente seznaniti z managementom (zastopanjem) športnikov kot velikim in hitro-rastočim poslom, z nalogami, ki naj bi jih opravljal dober zastopnik, s pravnimi vidiki tega področja ter s poslovno etiko kot nujnim elementom managementa (zastopanja) športnikov.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa (zastopanja) športnikov, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju managementa (zastopanja) športnikov.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa (zastopanja) športnikov.

Course syllabus

1. Uvod v zastopanje športnikov
1.1. Razvoj področja
1.2. Zastopanje športnikov kot panoga: konkurenca med zastopniki in boj za športnike
1.3. Izbira zastopnika
1.4. Teorija agentov in konflikt interesov
1.5. Registracija in certifikacija zastopnikov
2. Vloge zastopnikov športnikov
2.1. Zastopniki kot karierni svetovalci in iskalci zaposlitve
2.2. Zastopniki kot pogajalci
2.3. Zastopniki kot pravni svetovalci
2.4. Zastopniki kot finančni svetovalci
2.5. Zastopniki kot osebni svetovalci in motivatorji
3. Pravni vidiki zastopanja športnikov
3.1. Pravila in zakonodaja v Sloveniji in v tujini
3.2. Pogodbe med športniki in zastopniki
3.3. Pogodbe med športniki in športnimi klubi
4. Zastopniki športnikov in poslovna etika
4.1. Pojem in stopnje poslovne etike
4.2. Problematika brezobzirnih zastopnikov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page