EF SEB LU logo

Diagnoza podjetja

course

Aims of the course

1. Spoznati vlogo in posebnosti dela svetovalca v MSP.
2. Uporaba in izboljšanje poslovno-analitičnih sposobnosti na praktičnem primeru malega podjetja.
3. Razviti temeljne svetovalne zmožnosti in veščine slušateljev.
4. Razviti sposobnosti osebnega in pisnega komuniciranja s podjetniki.
5. Sposobnost oblikovanja poslovnih povezav.
6. Razumevanje koncepta podpore malemu gospodarstvu na makro in mikro nivoju.
7. Spoznati primere "dobrih praks" svetovanja v tujini in v Sloveniji.
8. Pridobiti znanja za vodenje manjših svetovalnih projektov.
9. Razvoj poslovno-etičnih načel in odnosov.

Course syllabus

Predmet omogoča slušateljem razumevanje vloge svetovalca v manjših podjetjih (advisor, counselor), ki se po načinu dela precej razlikuje od tradicionalne vloge svetovalca vodstva v velikih podjetjih (consultant, management consultant), hkrati razvija svetovalne zmožnosti slušateljev. Pri predmetu spoznajo slušatelji zasnovo podjetniške podporne mreže in njene dileme. Spoznajo nekaj primerov »dobrih praks« v tujini in v Sloveniji. Študentom, ki se ne bodo odločili za svetovalno kariero, omogoča predmet bolje spoznati svetovalčevo delo, način vodenja svetovalnih projektov, delovanje podporne mreže ter način sodelovanja s podjetniki kot klienti svetovalcev oziroma podjetnikov s svetovalci.

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: Mateja Drnovšek 
  •  
  • Skype: mateja_drnovsek 
 
To top of page