Business Model Innovation

course

Aims of the course

1. Seznaniti študente s konceptom poslovnih modelov in kako lahko inoviranje poslovnih modelov pomaga pri uspešnosti podjetja.
2. Razviti zmožnosti zaznavanja in spreminjanja poslovnega modela podjetja.
3. Opozoriti na glavne ovire pri snovanju in izvedbi inovacij poslovnega modela podjetja.
4. Prikazati različne poslovne modele na praktičnih primerih.

Course syllabus

1. Definicija poslovnega modela, ustvarjanje vrednosti in zajem ustvarjene vrednosti
2. Različni pogledi na poslovne modele: business model canvas, activity-system perspective, Baden-Fuller's cognitive view
3. Značilnosti dobrega poslovnega modela
4. Kako inovirati poslovni model podjetja?
5. Glavne ovire, ki preprečujejo uveljavljenim podjetjem, da bi spremenila svoj poslovni model
6. Študije primerov poslovnih modelov: Tesla motors, Nespresso, iStockphoto, Xerox, Netflix/Blockbuster

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page