Environmental and Natural Resource Management

course

Aims of the course

1. Študente seznaniti z etiko in družbeno odgovornostjo podjetij z vidika ekologije, okoljsko usmerjenostjo in trajnostnim razvojem, motivi za okolju prijazno izvajanje aktivnosti, uspešnostju podjetja z vidika odnosa do okolja, različnimi pogledi na okoljske managerske sisteme ter okoljskim managementom v različnih fazah življenskega cikla podjetja.
2. Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa okolja in naravnih virov, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju managementa okolja in naravnih virov.
3. Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa okolja in naravnih virov.

Course syllabus

1. Etika in družbena odgovornost podjetij z vidika ekologije
2. Okoljska usmerjenost in trajnostni razvoj
3. Motivi za okolju prijazno izvajanje aktivnosti v podjetju
4. Uspešnost podjetja z vidika odnosa do okolja
5. Okoljski managerski sistemi: primerjava med različnimi pristopi/modeli
6. Okoljski management v različnih fazah življenskega cikla podjetja
7. Primeri iz poslove prakse

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page